Användarnamn

Lösenord

Kurser
Nedan visas de grundutbildningar som Strukton erbjuder. Söker du andra utbildningar
som t.ex. periodisk fortbildning, klicka på ”Kursöversikt” för mer information.

All verksamhet på spåren präglas av höga säkerhetskrav. Det innebär att all personal som ska vistas i eller i närheten av spår måste uppfylla vissa hälsokrav samt genomgå en grundutbildning i Spår- och tunnelbehörighet, kategori 19. Gäller det PERIODISK FORTBILDNING klicka på länken längst ner på respektive grundutbildning eller hitta ett kurstillfälle via "Kursöversikt".

VIKTIG INFORMATION! Använd SL:s blanketter för hälsodeklaration och alkohol- och drogtest! Dessa ligger länkade på respektive utbildnings sida!

Räkna med att läkarutlåtande och svar på alkohol- och drogtest tar cirka 2 veckor att få. Dessa måste vara oss tillhanda 7 dagar innan kursstart och får inte vara äldre än 6 månader!
Information om läkarutlåtande se under rubrik förkunskaper.

 

Grundutbildningen vänder sig till personer som ska arbeta i säkerhetstjänst med att tågvarna personal i tunnelbanans spårmiljö.

Gäller det PERIODISK FORTBILDNING klicka på länken längst ner på respektive grundutbildning eller hitta ett kurstillfälle via "Kursöversikt".

Information om läkarutlåtande se under rubrik förkunskaper.

Grundutbildningen vänder sig till personer som ska ansvara för arbete i säkerhetszonen eller i farlig närhet till spår.

Gäller det PERIODISK FORTBILDNING klicka på länken längst ner på respektive grundutbildning eller hitta ett kurstillfälle via "Kursöversikt".

En utbildning för personer som ska arbeta i säkerhetstjänst med att tågvarna personal i Roslagsbanans spårmiljö.
Utbildningen vänder sig till personer som ska ansvara för arbete i säkerhetszonen eller i farlig närhet till spår.
Utbildningen vänder sig till personer som ska ha det övergripande ansvaret för arbeten som utförs på en spårdisposition.
Utbildningen vänder sig till personer som ska ha det övergripande ansvaret för arbeten som utförs på en spårdisposition.
Arbete i eller nära spår ska alltid Skydds- och Säkerhetsplaneras. Utbildningen vänder sig till personer som ska SoS-planera arbeten.
Arbete i eller nära spår ska alltid Skydds- och Säkerhetsplaneras. Utbildningen vänder sig till personer som ska SoS-planera arbeten.
Denna elsäkerhetsutbildning ger kunskap om arbete utan, nära, och med spänning samt identifiera riskkällor och förhindra tillbud och el-olyckor, utifrån SLLs El-säkerhetsanvisningar för arbete på kontakt- och strömskeneanläggningar. Kursen tar även upp de delar av arbetsmiljö och ellagstiftning som berör de förhållande som avser SLLs tågdrift.
Kursen riktar sig enbart till depåpersonal för tunnelbanan.
Kursen riktar sig enbart till depåpersonal för SLs järnvägar.
Kursen riktar sig enbart till Trafikledare  och linjemontörer för tunnelbanan.
Kursen riktar sig till Yttretrafikledare på Roslagsbanan, Lidingöbanan och Spårväg City.
Kursen riktar sig till enbart Yttretrafikledare på Tunnelbanan.
Kursen riktar sig enbart för personal från räddningstjänsten.
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Kursen vänder sig till dem som behöver ha kännedom om el och/eller planerar elarbeten.

En möjlighet för läkare som godkänner personer till Trafikförvaltningen (SL:s) spåranläggning att se vilken miljö personen kan komma att vistas i.

Vid intresse kontakta utbildningsavdelningen direkt via utbildning@strukton.se

Webbaserad bokningssystem för aktiviteter i eller i farlig närhet av spårområdet på SL:s spåranläggningar.
Personer som på egen hand ska vistas i trafikerat spår och inom spårområde.

Gäller det företagsanpassade kurser så sker dessa enligt överenskommelse, skicka ett e-mail till utbildning@strukton.se.
Personer som ska ansvara för aktiviteter/arbete och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare.
Personer som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A-, L-, E-, S-skydd eller vägvakt.
Personer som ska tjänstgöra som huvudtillsyningsman.              
Grundkurs för personal som ska jobba med spårunderhåll och nybyggnation på Trafikverket, SL och övriga spåranläggningar.
Den som ska tjänstgöra som elsäkerhetsledare för klen- och lågspänningsanläggningar.                
Kursen vänder sig till personer som på egen hand eller under utredares ledning ska samla in fakta i samband med tillbud och olyckor.

Person i arbetsledande ställning som ska genomföra planering av och övergripande arbetsleda kontaktledningsarbeten.

Enligt Arbetsmiljöverket får en lyftanordning/lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Den gäller för såväl den som hanterar och genomför lyften med, tex, travers, mobilkran, tornkran eller annan lyftanordning som för den som agerar lastkopplare och signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar, oberoende av vilken typ av last det är.