Bokningsförfrågan
Välkommen till KTC´s bokningssystem.
Här väljer du kundgrupp, rum på Ktc eller utlåning av dockor.
Följ sedan instruktioner i systemet.
Detta är endast en förfrågan, din bokning är giltig först när du har fått en bekräftelse.
Kundgrupp
Bokningstyp