Skattedagen 2020 (13-10-2020, 09:00 - 16:00) Oslo

Pris: 2.950 kr

På skattedagen blir du oppdatert på alle relevante nyheter på skatteområdet for 2020 og 2021. Det er innført skatte- og avgiftsmessige tiltak på grunn av koronakrisen, og vi ser nærmere på muligheter og tilpasninger før årsskiftet for bedrifter.


I løpet av dagen legges det opp til og oppfordres det til spørsmål og utvekslinger av synspunkter og erfaringer.


Om det grunnet COVID-19 viruset viser seg å bli utfordrende å holde stedlige kurs som oppsatt, vil det i god tid bli lagt opp til digitale alternativ og eller mulighet til å kansellere uten forpliktelser.

Innhold

I år er spesialtemaet fast eiendom i og utenfor næringsvirksomhet. Her skal vi se nærmere på optimale tilpasninger i forhold til formuesskatt, skatt på utleie og salg og omorganisering og generasjonsskifte. Alt blir belyst med praktiske eksempler og tips om bruk av Wolters Kluwer «Dokument» – som inneholder en rekke juridiske dokumentmaler og blanketter.

Kursinnhold:
• Endringer i statsbudsjettet for 2021
• Revidert budsjett og oppdatering for 2020
• Nye relevante dommer og uttalelser

• Ny skattemelding for næringsdrivende
• Spesialtema – fast eiendom i og utenfor virksomhet 

Oppdateringstimer:
For regnskapsførere: 5 timer skatte-/avgiftsrett og 2 timer rettslære
For revisorer: 7 timer skatte-/avgiftsrett
For advokater: 7 timer oppdatering


Kursdokumentasjon
Inkludert i tilbudet er Skattebetalerforeningens populære kursmappe, som er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Alle kursdeltakere vil i etterkant av kurset få tilsendt Skattekursmappen i posten. Skattebetalerforeningen må ha navn og adresse på alle som skal ha tilsendt mappe. I tillegg vil deltakerne ha elektronisk tilgang til kursmappen i løpet av november.

Målgruppe

Kurset er et godt tilbud til regnskapsførere, økonomi medarbeidere, revisorer, bedriftsledere og andre som ønsker å holde seg oppdatert på skatteområdet.


Kursholder: Advokat Trond Olsen, Skattebetalerforeningen

Dine data

Firmanavn: *
Kundnummer
Navn på kontaktperson: *
E-post: *
Telefon: *
Legg til kontaktperson som deltakere
Spesielle dietter eller kommentarer
Deltager nr 1
Navn: *
E-post: *
Legg til flere deltakere