Truckförarutbildning

Grundutbildning TLP-10 A1-4 B1-3 D1

Kursinnehåll för B-utbildning enligt truckläroplan-10. Här ingår bland annat, motviktstruck, skjutstativtruck och trucktyperna i A-utbildningen.

  • Arbetsmiljölag,regelverk
  • Trafik, säkerhet, trucktyper samt deras användningsområden
  • Truckens konstruktion, ergonomi
  • Kursen innehåller även daglig tillsyn och skötsel av truck, gods och materialhantering


Läs mer

Grundutbildning TLP-10 A 1-4 D1

A-UTBILDNING Tidsåtgången 16 timmar. För vissa elever och sammanhang krävs ibland mer tid samt vilka trucktyper utbildningen avser spelar förstås också en roll. Utbildningen omfattar en teoretisk del med skriftligt slutprov samt en övningsdel med praktiskt slutprov på vald maskintyp inom grupp. Efter fullgjord utbildning och godkänt teoretiskt och praktisk slutprov får eleven ett utbildningsintyg som bevis på att han eller hon genomgått utbildningen i fråga och klarat slutprovet. Utbildningsintyget är endast ett intyg på godkänt utbildningsresultat och inte ett tillstånd att köra truck. Arbetsledningen ansvarar för att informera om de lokala förhållanden och de lokala regler som finns på arbetsplatsen.

Läs mer

Grundutbildning TLP-10 C

Ingen kursbeskrivning är angiven

Läs mer

Ansvarsutbildning

Det finns en mängd regler runt säkerhet och ansvar i samband med materialhantering. Arbetsledaren riskerar att få stå till svars för olyckor han eller hon inte har orsakat själv.

Läs mer
Datum Platser kvar

Boka, 07 sep 9
Boka, 23 nov 12

Rep.utb TLP-10 A1-4 B1-3 D1

Repetitionsutbildning för personer som har utbildningsbevis med behörigheter för maskintyper inom grupp A och B. Tidsåtgång 4 timmar. Komplettering för maskintyper inom åvan nämnda grupp förlängs kurstiden med 4 timmar.

Läs mer
Datum Platser kvar

Boka, 09 sep 16
Boka, 07 okt 16
Boka, 21 okt 16

Beställ nytt utbildningsbevis (Kort) Truckläroplan

Har du tappat eller blivit av med ditt truckkort, utbildningsintyg så kan du beställa ett nytt om du finns med i vårt register. Vid beställning uppge fullständigt namn, personnummer och adress. Kortet skickas efter att full betalning erlagts.Läs mer
Datum Platser kvar

Boka, 31 dec 48

Övriga utbildningar

Grundutbildning Mobila Arbetsplattformar

Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande
plattformstyper. Kursen omfattar 4 timmar teori och 4 timmar praktik.
Efter godkända prov erhåller eleven ett utbildningsbevis

Läs mer
Datum Platser kvar

Boka, 25 aug 5

Repetition Mobila Arb Plattform

Kursen vänder sig till dem som tidigare har utbildning och kan verifiera intyget. Kurstid 5h

Läs mer

Grundutbildning Kran,Sväng-och Portalkran enligt SS-ISO 9926-1

Uppdateras inom kort

Läs mer
Datum Platser kvar

Boka, 09 sep 7
Boka, 21 okt 8
Boka, 02 dec 8

Krantrucksutbildning Volvo Special

Krantrucksutbildning Volvo Special

Läs mer
Datum Platser kvar

Boka, 16 sep 2

Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildning-Heta Arbeten

Behörighetsutbildning Heta Arbeten- utbildning och certifiering som ger behörighet att utföra, bevaka och ge tillstånd till brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

Läs mer
Datum Platser kvar

Boka, 18 aug 10
Boka, 15 sep 16
Boka, 27 okt 16
Boka, 17 nov 16
Boka, 08 dec 16

Brandskyddsutbildning-Brandfarliga Arbeten (Svebra)

Innehåll Brandfarliga arbeten
Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs. www.brandfarligaarbeten.com 

Läs mer
Datum Platser kvar

Boka, 19 aug 16
Boka, 28 okt 16
Boka, 18 nov 16
Boka, 09 dec 16