Truckförarutbildning

Grundutbildning TLP-10 A1-4 B1-3 D1

Kursinnehåll för B-utbildning enligt truckläroplan-10. Här ingår bland annat, motviktstruck, skjutstativtruck och trucktyperna i A-utbildningen.

  • Arbetsmiljölag,regelverk
  • Trafik, säkerhet, trucktyper samt deras användningsområden
  • Truckens konstruktion, ergonomi
  • Kursen innehåller även daglig tillsyn och skötsel av truck, gods och materialhantering


Läs mer

Rep.utb TLP 10 AB / komplettering

Repetitionsutbildning för personer som har utbildningsbevis med behörigheter för maskintyper inom grupp A och B. Tidsåtgång 4 timmar. Komplettering för maskintyper inom åvan nämnda grupp förlängs kurstiden med 4 timmar.

Läs mer

Grundutbildning TLP-10 C

Ingen kursbeskrivning är angiven

Läs mer

Ansvarsutbildning

Det finns en mängd regler runt säkerhet och ansvar i samband med materialhantering. Arbetsledaren riskerar att få stå till svars för olyckor han eller hon inte har orsakat själv.

Läs mer
Datum Platser kvar

Boka, 17 mar 12
Boka, 19 maj 12
Boka, 08 sep 12
Boka, 24 nov 12

Beställ nytt utbildningsbevis (Kort) Truckläroplan

Har du tappat eller blivit av med ditt truckkort, utbildningsintyg så kan du beställa ett nytt om du finns med i vårt register. Vid beställning uppge fullständigt namn, personnummer och adress. Kortet skickas efter att full betalning erlagts.Läs mer
Datum Platser kvar

Boka, 30 jun 48

Övriga utbildningar

Grundutbildning Mobila Arbetsplattformar

Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande
plattformstyper. Kursen omfattar 4 timmar teori och 4 timmar praktik.
Efter godkända prov erhåller eleven ett utbildningsbevis

Läs mer

Repetition Mobila Arb Plattform

Kursen genomförs under en arbetsdag.

Läs mer

Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildning-Heta Arbeten

Ingen kursbeskrivning är angiven

Läs mer