Grundutbildning TLP-10 A1-4 B1-3 D1

Vårt mål

Kunskap- och färdighetsmålen för B-truckar är betydligt mer omfattande än för A-truckar, både i bredd och djup. Anledningen är att B-truckarna används i betydligt mer varierande miljöer, att de oftast kan lyfta betydligt mer och högre samt att följderna av en olycka kan bli än mer förödande än för en A-truck. En utbildning inom B-gruppen genomförs som en enskild utbildning per maskintyp med gemensam teori och tillhörande praktik per maskintyp.
Här ingår maskintyperna A1-A4 B1-B3 D1.

  • Föraren lär sig regler, rättigheter och skyldigheter och minskar risken att skada sig själv och andra.
  • Yrkesstolthet och arbetsglädje.
  • Det blir lättare att arbeta- en skickligare förare arbetar både lugnare, säkrare och smartare.
  • En duktig och säker truckförare värderas högt på en arbetsplats.

 För vem

Alla!

Vårt mål är att var och en som utbildat sig hos oss ska bli säker och effektiv i sitt yrke, trivas på jobbet och känna ansvar.

  • Personskadorna minimeras
  • Förarnas produktivitet ökar.
  • Skadorna på truckar, inventarier och gods minskar.
  • Förarnas tillsyn på trucken förbättras. Därmed minskar reparationerna, samtidigt som truckens livslängd ökar och stilleståndstiderna minskar.


Förkunskapskrav

Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort. Lämplig som truckförare!Innehåll
Tidsåtgången upp till 40 timmar. För vissa elever och sammanhang krävs ibland mer tid då val av vilka trucktyper utbildningen avser. Utbildningen omfattar en teoretisk del med skriftligt slutprov samt en övningsdel med praktiskt slutprov för vald maskintyp. Efter fullgjord utbildning och godkänt resultat får eleven ett utbildningsintyg som bevis på att han eller hon genomgått utbildningen i fråga och klarat slutproven. Utbildningsintyget är endast ett intyg på godkänt utbildningsresultat och inte ett tillstånd att köra truck.

Och sedan

En person som har genomgått A-utbildning och vill komplettera med trucktyper inom B-gruppen, måste gå hela B-utbildningen.

Påbyggnad av C-utbildning kräver ej att man genomgått B-utbildning men rekommenderas.

Platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Skövde
Boka 03-05 okt
11 platser
Boka 03-05 okt
15 platser
Boka 10-13 okt
16 platser
Boka 17-20 okt
11 platser
Boka 07-10 nov
14 platser
Boka 08-11 nov
14 platser
Boka 14-17 nov
16 platser
Boka 28 nov-01 dec
16 platser
Boka 05-08 dec
16 platser
Boka 12-15 dec
16 platser
Boka 19-22 dec
16 platser