Repetition Mobila Arb Plattform

Vårt mål
Kursens syfte är att utbilda användare av skylift / mobila arbetsplattformar till
säkra och ekonomiska förare. Efter avslutad utbildning med godkända
resultat utfärdas kursintyg.

För vem
Arbetsmiljölagen 3 kap 3 §:
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de
förhållanden under vilka arbetet bedrives och upplyses om de risker som kan
vara förbundna med arbetet. Han skall förvissa sig om att arbetstagaren har
den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå
riskerna i arbetet.”

Förkunskapskrav
Repetitionskursen är till för dem som redan har gått en grundkurs för Mobila Arbetsplattformar, och som behöver uppdatera sina kunskaper och finslipa sin körteknik. Giltighetstiden för behörighet är 5 år.

Innehåll
Ur kursinnehållet :

Arbetsmiljölagen
Olika typer av arbetsplattformar
Konstruktion
Skötsel och daglig tillsyn
Arbetssätt
Säkerhetsbestämmelser

Platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Skövde
Boka 27 okt
3 platser
Boka 24 nov
4 platser
Boka 08 dec
4 platser