Brandskyddsutbildning-Brandfarliga Arbeten (Svebra)

Vårt mål
Utföraren ska gå en endagarsutbildning samt göra ett certifieringstest med godkänt resultat. Certifikatet består av ett plastkort eller att utföraren blir sökbar i databasen som visas upp när ett brandfarligt arbete ska utföras.

För vem
Brandfarliga Arbeten uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Den som utbildats och blivit godkänd samt innehar ett giltigt certifikat är behörig att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten. • Utbildningen följer utbildningsplanen som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för heta arbeten. • Utbildningen följer gällande säkerhetsregler. • Utbildningen är framtagen av experter i heta arbeten både nuvarande instruktörer och huvudinstruktörer. • Utbildningen är granskad av jurister och försäkringsexperter för att garantera att utbildningen uppfyller gällande krav.

Förkunskapskrav
Det ska finnas en organisation bestående av tillståndsansvarig, utförare och eventuell brandvakt. Samtliga ska ha gått utbildningen inom konceptet Brandfarliga Arbeten eller Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten och inneha ett giltigt certifikat.

Innehåll
Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete. Tidsåtgång 1 Dag.

Innehåll:
• Ansvar, lagar och regler
• Organisation • Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
• Riskhantering & konsekvenser
• Grundläggande brandskydd
• Brandfarlig vara
• Grupparbeten
• Praktisk släckövning
• Certifiering

Och sedan
Hur länge är certifikatet för utföraren giltigt? Certifikatet är giltigt i 5 år från godkänd utbildning.
Platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Skövde
Boka 28 okt
16 platser
Boka 18 nov
16 platser
Boka 09 dec
16 platser