Grundläggande brandskyddsutbildning

Vårt mål
Utbildningens mål är att deltagaren ska få grundläggande brandkunskap och lära sig hur man förebygger, hanterar och eliminerar en brand.

Innehåll
Grundläggande brandskyddsutbildning för dig som är anställd i Borlänge, Falun, Ludvika, Gagnef eller Säters kommun. 

Plats är Bysjöns Utbildningscenter i Borlänge (karta bifogas i anmälningsbekräftelsen) 

Kursinnehåll 
•Lagen om skydd mot olyckor 
•Hur det systematiska brandskyddsarbetet organiseras 
•Hur förebyggs, hanteras och begränsas en brand 
•Organisation för utrymning 
•Brandskyddsorganisationens uppgift 
•Beskrivning av brandskyddsutrustning 
•Mänskliga beteenden vid utrymning 
•Praktik 

Kaffe och smörgås / kaffebröd ingår.

Avbokning sker via mail till: bysjons.utbildningscenter@dalamitt.se

********************

Hantering av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera den utbildning du ska gå hos Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). Den lagliga grunden för behandlingen är avtal. Direktionen för RDM är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att delas med din arbetsgivare om du går utbildningen via din arbetsplats och din chef behöver statistik över ditt deltagande, uppgifterna sparas hos RDM.


Dina rättigheter som registrerad

Du har genom Dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta RDM:s dataskyddsombud via dataskyddsombud@dalamitt.se eller via telefon 023-830 00.


www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att RDM behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.Kursavgift: 550,00 kr

Kursdatum i Bysjöns utbildningscenter
Boka 03 okt 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscenter 2 platser kvar
Boka 10 okt 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 21 nov 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 28 nov 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 05 dec 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 12 dec 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 19 dec 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 09 jan 08:00 - 12:30 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 10 jan 08:00 - 12:30 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 02 maj 08:00 - 12:30 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat

Kursdatum i Ludvika Kommun
Boka 13 okt 12:30 - 16:30 Ludvika Brandstation Fullbokat
Boka 27 okt 12:30 - 16:30 Ludvika Brandstation Fullbokat
Boka 10 nov 12:30 - 16:30 Ludvika Brandstation Fullbokat
Boka 24 nov 12:30 - 16:30 Ludvika Brandstation Fullbokat
Boka 08 dec 12:30 - 16:30 Ludvika Brandstation Fullbokat