Brandombudsutbildning (SBA)

Vårt mål
Målet med utbildningen är att deltagaren, efter genomgången kurs, ska ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Innehåll
Utbildning för dig som är brandskyddsansvarig/brandombud och anställd i Borlänge, Falun, Ludvika, Gagnefs eller Säters kommun. Utbildningen anordnas lokalt i din kommun, vid anmälan se till att du anmäler dig i den kommun du arbetar i.
Utbildningen omfattar både teori och praktik. Teori först och sedan besöker man ett objekt för praktiken där man praktiskt går igenom checklistan.
Kurstid för teori och praktik är 4 timmar. Utbildningen utförs hos respektive kommun. Fika och smörgås eller d.y. ingår.


De digitala utbildningarna sker via Teams
(Du får ett epostmeddelande med mer information och inbjudan) 


Kursinnehåll:
•Lagstiftning, "Lag (2003:778) om skydd mot olyckor", "allmänna rådet (SRVFS 2004:3 om systematiskt brandskyddsarbete".
•Vad är "Systematiskt Brandskyddsarbete"?
•Brandförlopp och brandrisker
•Byggnadstekniskt brandskydd
•Kontrollinstruktioner
•Praktiskt handhavande av checklista

Avbokning görs via mail till:

bysjons.utbilningscenter@dalamitt.se

***********************

Hantering av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera den utbildning du ska gå hos Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). Den lagliga grunden för behandlingen är avtal. Direktionen för RDM är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att delas med din arbetsgivare om du går utbildningen via din arbetsplats och din chef behöver statistik över ditt deltagande, uppgifterna sparas hos RDM.


Dina rättigheter som registrerad

Du har genom Dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta RDM:s dataskyddsombud via dataskyddsombud@dalamitt.se eller via telefon 023-830 00.


www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att RDM behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.

Kursdatum i Borlänge kommun (Digital)
Boka 08 feb 08:00 - 12:00 13 platser kvar
Boka 10 mar 08:00 - 12:00 14 platser kvar
Boka 07 apr 08:00 - 12:00 18 platser kvar
Boka 20 apr 08:00 - 12:00 18 platser kvar

Kursdatum i Falu kommun (Digital)
Boka 09 feb 08:00 - 12:00 14 platser kvar
Boka 07 mar 08:00 - 12:00 20 platser kvar
Boka 04 apr 08:00 - 12:00 18 platser kvar
Boka 12 maj 08:00 - 12:00 20 platser kvar

Kursdatum i Säters kommun (Digital)
Boka 17 feb 08:00 - 12:00 14 platser kvar
Boka 28 apr 08:00 - 12:00 18 platser kvar

Kursdatum i Ludvika kommun (Digital)
Boka 28 feb 08:00 - 12:00 19 platser kvar
Boka 15 mar 08:00 - 12:00 17 platser kvar
Boka 11 apr 08:00 - 12:00 19 platser kvar

Kursdatum i Gagnef kommun (Digital)
Boka 09 mar 08:00 - 12:00 20 platser kvar
Boka 13 apr 08:00 - 12:00 20 platser kvar