Brandombudsutbildning (SBA)

Vårt mål
Målet med utbildningen är att deltagaren, efter genomgången kurs, ska ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Innehåll
Utbildning för dig som är brandskyddsansvarig/brandombud och anställd i Borlänge, Falun, Ludvika, Gagnefs eller Säters kommun. Utbildningen anordnas lokalt i din kommun, vid anmälan se till att du anmäler dig i den kommun du arbetar i.
Utbildningen omfattar både teori och praktik. Teori först och sedan besöker man ett objekt för praktiken där man praktiskt går igenom checklistan.
Kurstid för teori och praktik är 4 timmar. Utbildningen utförs hos respektive kommun. Fika och smörgås eller d.y. ingår.


De digitala utbildningarna sker via Teams
(Du får ett epostmeddelande med mer information och inbjudan)


Kursinnehåll:
•Lagstiftning, "Lag (2003:778) om skydd mot olyckor", "allmänna rådet (SRVFS 2004:3 om systematiskt brandskyddsarbete".
•Vad är "Systematiskt Brandskyddsarbete"?
•Brandförlopp och brandrisker
•Byggnadstekniskt brandskydd
•Kontrollinstruktioner
•Praktiskt handhavande av checklista

Avbokning görs via mail till:

bysjons.utbilningscenter@dalamitt.seKursdatum i Ludvika kommun (Digital)
Boka 22 sep 08:00 - 12:00 8 platser kvar
Boka 05 okt 08:00 - 12:00 4 platser kvar
Boka 24 nov 08:00 - 12:00 Fullbokat

Kursdatum i Borlänge kommun (Digital)
Boka 11 okt 08:00 - 12:00 17 platser kvar
Boka 19 okt 08:00 - 12:00 20 platser kvar
Boka 26 okt 08:00 - 12:00 20 platser kvar
Boka 14 dec 08:00 - 12:00 19 platser kvar

Kursdatum i Gagnef kommun (Digital)
Boka 14 okt 08:00 - 12:00 10 platser kvar
Boka 25 nov 08:00 - 12:00 17 platser kvar

Kursdatum i Säters kommun (Digital)
Boka 21 okt 08:00 - 12:00 20 platser kvar
Boka 18 nov 08:00 - 12:00 18 platser kvar

Kursdatum i Falu kommun (Digital)
Boka 25 okt 08:00 - 12:00 17 platser kvar
Boka 15 nov 08:00 - 12:00 15 platser kvar
Boka 01 dec 08:00 - 12:00 19 platser kvar