Brandombudsutbildning (SBA)

Vårt mål
Målet med utbildningen är att deltagaren, efter genomgången kurs, ska ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Innehåll
Utbildning för dig som är brandskyddsansvarig/brandombud och anställd i Borlänge, Falun, Ludvika, Gagnefs eller Säters kommun. Utbildningen anordnas lokalt i din kommun, vid anmälan se till att du anmäler dig i den kommun du arbetar i.
Utbildningen omfattar både teori och praktik. Teori först och sedan besöker man ett objekt för praktiken där man praktiskt går igenom checklistan.
Kurstid för teori och praktik är 4 timmar. Utbildningen utförs hos respektive kommun. Fika och smörgås eller d.y. ingår.


De digitala utbildningarna sker via Teams
(Du får ett epostmeddelande med mer information och inbjudan) 


Kursinnehåll:
•Lagstiftning, "Lag (2003:778) om skydd mot olyckor", "allmänna rådet (SRVFS 2004:3 om systematiskt brandskyddsarbete".
•Vad är "Systematiskt Brandskyddsarbete"?
•Brandförlopp och brandrisker
•Byggnadstekniskt brandskydd
•Kontrollinstruktioner
•Praktiskt handhavande av checklista

Avbokning görs via mail till:

bysjons.utbilningscenter@dalamitt.seKursdatum i Säters kommun (Digital)
Boka 22 apr 08:00 - 12:00 16 platser kvar

Kursdatum i Falu kommun (Digital)
Boka 04 maj 08:00 - 12:00 19 platser kvar

Kursdatum i Borlänge kommun (Digital)
Boka 05 maj 08:00 - 12:00 8 platser kvar