Brandombudsutbildning (SBA)

Vårt mål
Målet med utbildningen är att deltagaren, efter genomgången kurs, ska ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Innehåll

Utbildning för dig som är brandskyddsansvarig/brandombud och anställd i Borlänge, Falun, Gagnefs eller Säters kommun. Utbildningen anordnas lokalt i din kommun, vid anmälan se till att du anmäler dig i den kommun du arbetar i. Utbildningen omfattar både teori och praktik, teori först och sedan besöker man att objekt för praktiken där man praktiskt går igenom checklistan. Kurstid för teori och praktik är 4 timmar. Utbildningen utförs hos respektive kommun. Fika och smörgås eller d.y. ingår. Kursinnehåll •Lagstiftning, "Lag (2003:778) om skydd mot olyckor", "allmänna rådet (SRVFS 2004:3 om systematiskt brandskyddsarbete". •Vad är "Systematiskt Brandskyddsarbete"? •Brandförlopp och brandrisker •Byggnadstekniskt brandskydd •Kontrollinstruktioner •Praktiskt handhavande av checklista Avbokning görs via mail till: bysjons.utbilningscenter@dalamitt.seKursavgift: 400,00 kr

Kursdatum i Gagnefs Kommun
Boka 11 sep 08:00 - 12:00 Gagnefsrummet 20 platser kvar
Boka 21 nov 08:00 - 12:00 Gagnefsrummet 20 platser kvar

Kursdatum i Falu Kommun
Boka 17 sep 08:00 - 12:00 20 platser kvar
Boka 14 okt 08:00 - 12:00 20 platser kvar
Boka 22 okt 08:00 - 12:00 20 platser kvar
Boka 14 nov 08:00 - 12:00 20 platser kvar
Boka 10 dec 08:00 - 12:00 20 platser kvar

Kursdatum i Säters Kommun
Boka 01 okt 08:00 - 12:00 Rådhuset fullmäktigesalen 20 platser kvar
Boka 20 nov 08:00 - 12:00 Rådhuset fullmäktigesalen 20 platser kvar

Kursdatum i Borlänge Kommun
Boka 10 okt 08:00 - 12:00 Borlänge rummet 20 platser kvar
Boka 16 okt 08:00 - 12:00 Borlänge rummet 20 platser kvar
Boka 26 nov 08:00 - 12:00 Borlänge rummet 20 platser kvar
Boka 16 dec 08:00 - 12:00 Borlänge rummet 20 platser kvar

Kursdatum i Borlänge
Boka 11 okt 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscentra Fullbokat