HLR Instruktör Vuxen

Förkunskapskrav
Senaste tiden gått HLR rådets utbildning vuxen HLR.
Efter anmälan får du en kursbok som skall läsas in, förbereda några redovisningsuppgifter samt göra ett webbtest.


Innehåll

Målsättningen med våra HLR-instruktörsutbildningar är att utbilda instruktörer så att de självständigt kan genomföra grundutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare. 
Efter godkänd utbildning blir kursdeltagaren certifierad instruktör i Vuxen-HLR med hjärtstartare.

Obligatoriska förberedelser inför kursen:

♦   Titta på instruktionsfilmen "Utbildningsfilm i Vuxen-HLR 2021" på www.hlr.nu/utbildningsfilmer
♦   Läsa in instruktörsboken i Hjärt-lungräddning för vuxna
♦   Genomföra HLR-rådets webbutbildning i ”Hjärt-lungräddning vuxen” på instruktörsnivå
♦   Förbereda övningsuppgifter/presentationer (enligt instruktioner i kursbekräftelsen)

Kursens innehåll:

♦   Diskussion av praktisk pedagogik, kvalitet och organisation av utbildning
♦   Instruktörens arbete vid instruktörsledd utbildning
♦   Stabilt sidoläge


För att kunna tillhandahålla bra utbildningar är maxantalet 10 deltagare per utbildningstillfälle.

Avbokning skall ske senast 7 dagar innan kursdatum. Om ingen avbokning sker inom 7 dagar innan kursdatum debiteras full deltagaravgift.

Avbokning görs via mail till: 
bysjons.utbildningscenter@dalamitt.se 

****************

Hantering av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera den utbildning du ska gå hos Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). Den lagliga grunden för behandlingen är avtal. Direktionen för RDM är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att delas med din arbetsgivare om du går utbildningen via din arbetsplats och din chef behöver statistik över ditt deltagande, uppgifterna sparas hos RDM.


Dina rättigheter som registrerad

Du har genom Dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta RDM:s dataskyddsombud via dataskyddsombud@dalamitt.se eller via telefon 023-830 00.


www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att RDM behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.
Kursavgift: 4.000,00 kr

Kursdatum i Bysjöns utbildningscenter
Boka 24 okt 08:30 - 17:00 Bysjöns Utbildningscenter 5 platser kvar