HLR Instruktör Vuxen

Vårt mål
Målet med utbildningen är att deltagaren, efter genomgången kurs, ska ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna utbilda självständigt enligt HLR rådets riktlinjer.

Förkunskapskrav
Senaste tiden gått HLR rådets utbildning vuxen HLR.
Efter anmälan får du en kursbok som skall läsas in, förbereda några redovisningsuppgifter samt göra ett webbtest.


Innehåll
Utbildning för dig som ska bli HLR/AED instruktör. Avbokning görs via mail till: bysjons.utbildningscenter@dalamitt.se


För aktuella kursdatum var vänlig kontakta oss