HLR och Grundläggande brandskydd

Innehåll

Första delen av dagen du lära dig att känna igen ett hjärtstopp, utföra hjärt- och lungräddning på vuxna (Vuxen-HLR), åtgärda ett luftvägsstopp och att använda en hjärtstartare. Vi lär dig också att känna igen några vanliga sjukdomstillstånd och utföra första hjälpen vid olyckor och sjukdomsfall.

Efter en paus där ni bjuds en matig macka fortsätter utbildningen med brandskyddsdelen där syftet med utbildningen är att deltagarna ska känna till hur ett brandförlopp startar och utvecklas, samt hur olika brandskyddsåtgärder påverkar det faktiska brandförloppet. Deltagarna ska kunna göra ett snabbt och riktigt ingripande i en nödsituation där 
brand- eller risk för brand föreligger.

Kursens innehåll:
♦    Varför hjärt-lungräddning
♦    Kontrollera livstecken - Skapa öppen luftväg
♦    Stabilt sidoläge
♦    Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp
♦    Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
♦    Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
♦    SXABCD
♦    Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
♦    Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)
♦    Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den
♦    Praktiska moment
♦    Brandkunskap
♦    Brandorsaker
♦    Förebyggande brandskydd
♦    Utrymning
♦    Larmning
♦    Praktiska moment


*****************

Hantering av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera den utbildning du ska gå hos Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). Den lagliga grunden för behandlingen är avtal. Direktionen för RDM är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att delas med din arbetsgivare om du går utbildningen via din arbetsplats och din chef behöver statistik över ditt deltagande, uppgifterna sparas hos RDM.


Dina rättigheter som registrerad

Du har genom Dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta RDM:s dataskyddsombud via dataskyddsombud@dalamitt.se eller via telefon 023-830 00.


www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att RDM behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.
Kursavgift: 1.650,00 kr

Kursdatum i Bysjöns utbildningscenter
Boka 03 okt 10:00 - 16:30 Bysjöns Utbildningscenter 2 platser kvar
Boka 10 okt 10:00 - 16:30 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 17 okt 10:00 - 16:30 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 24 okt 10:00 - 16:30 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 31 okt 10:00 - 16:30 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 01 nov 10:00 - 16:30 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 07 nov 10:00 - 16:30 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 14 nov 10:00 - 16:30 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 21 nov 10:00 - 16:30 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 12 dec 10:00 - 16:30 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 19 dec 10:00 - 16:30 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat