1:ahjälpen och HLR med hjärtstartare

Innehåll

I vår sjukvårdsutbildning får du lära dig att känna igen ett hjärtstopp, utföra hjärt- och lungräddning på vuxna (Vuxen-HLR), åtgärda ett luftvägsstopp och att använda en hjärtstartare. Vi lär dig också att känna igen några vanliga sjukdomstillstånd och utföra första hjälpen vid olyckor och sjukdomsfall.

Kursen leds av en utbildad instruktör och enligt riktlinjerna från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning.

Efter kursen har man fått kunskaper i såväl bröstkompressioner, inblåsningar samt handhavande av en hjärtstartare som blir alltmer vanligt ute i samhället samt grundläggande kunskaper i akut omhändertagande av olika sjukdomstillstånd och akuta traumasituationer.

Kursens innehåll:
♦  Varför hjärt-lungräddning
♦  Kontrollera livstecken - Skapa öppen luftväg
♦  Stabilt sidoläge
♦  Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp
♦  Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
♦  Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
♦  SXABCD
♦  Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
♦  Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)
♦  Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den
♦  Praktiska momentAvbokning görs via mail till: bysjons.utbildningscenter@dalamitt.se


*************************

Hantering av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera den utbildning du ska gå hos Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). Den lagliga grunden för behandlingen är avtal. Direktionen för RDM är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att delas med din arbetsgivare om du går utbildningen via din arbetsplats och din chef behöver statistik över ditt deltagande, uppgifterna sparas hos RDM.


Dina rättigheter som registrerad

Du har genom Dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta RDM:s dataskyddsombud via dataskyddsombud@dalamitt.se eller via telefon 023-830 00.


www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att RDM behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.

​​​​​

Kursavgift: 1.200,00 kr

Kursdatum i Bysjöns utbildningscenter
Boka 11 okt 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 23 nov 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 30 nov 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 07 dec 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat
Boka 14 dec 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscenter 1 plats kvar
Boka 21 dec 08:00 - 12:00 Bysjöns Utbildningscenter Fullbokat