Kurs barnolycksfall Hjärt- och Lungräddning barn

Innehåll

Grundläggande kurs som alla som arbetar eller vistas med barn från spädbarn till puberteten bör gå för att snabbt kunna ingripa där någon plötsligt drabbats av akut skada/ sjukdom. Kursen följer HLR rådets riktlinjer för hjärt- lungräddning barn och  luftvägsstopp. Efter kursen har man fått kunskaper i såväl inblåsningar, bröstkompressioner, luftvägsstopp samt grundläggande kunskaper i akut omhändertagande av olika sjukdomstillstånd och akuta traumasituationer.

Instruktörer med många års erfarenhet från ambulanssjukvården

(max 12 deltagare, minsta debitering per kurs 8 deltagare)

Avbokning görs via mail till: bysjons.utbildningscenter@dalamitt.seKursavgift: 400,00 kr

Kursdatum i Borlänge
Boka 05 nov 13:00 - 17:00 Bysjöns Utbildningscentrum Fullbokat
Boka 11 nov 12:30 - 16:30 Bysjöns Utbildningscentrum Fullbokat
Boka 30 nov 12:30 - 16:30 Bysjöns Utbildningscentrum Fullbokat
Boka 04 dec 08:30 - 12:30 Bysjöns Utbildningscentrum Fullbokat
Boka 10 dec 12:30 - 16:30 Bysjöns Utbildningscentrum Fullbokat