Föreståndare brandfarlig varor

Innehåll

Anpassad utbildning för personer som har ansvar för det systematiska brandskyddsarbete där i vissa fall även ansvar läggs över brandfarlig vara ex. Kemisalar.

Kursinnehåll

Systematiskt brandskyddsarbete och vad förväntas av mig som ansvarig chef

Grundläggande brandkunskap

  •  Teori i att förebygga bränder och kunskaper i utrymning och släckning.
  • Praktiska övningar i att hantera handbrandsläckare, brandfilt, utrymning, spisbrand osv.

Brandfarlig vara och mitt ansvar som chef
För aktuella kursdatum var vänlig kontakta oss