HLR Instruktör Barn

Vårt mål
Målet med utbildningen är att deltagaren, efter genomgången kurs, ska ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna utbilda självständigt enligt HLR rådets riktlinjer.

Innehåll
Utbildning för dig som ska bli instruktör i Barn HLR.


För aktuella kursdatum var vänlig kontakta oss