Grundläggande brandskyddsutbildning Ludvika

Vårt mål
Utbildningens mål är att deltagaren ska få grundläggande brandkunskap och lära sig hur man förebygger, hanterar och eliminerar en brand.

Innehåll
Grundläggande brandskyddsutbildning för dig som är anställd i Borlänge, Falun, Gagnef eller Säters kommun. 
Plats är Bysjöns Utbildningscenter i Borlänge (karta bifogas i anmälningsbekräftelsen) 

Kaffe och smörgås ingår. 

Kursinnehåll 
•Lagen om skydd mot olyckor 
•Hur det systematiska brandskyddsarbetet organiseras 
•Hur förebyggs, hanteras och begränsas en brand 
•Organisation för utrymning 
•Brandskyddsorganisationens uppgift 
•Beskrivning av brandskyddsutrustning 
•Mänskliga beteenden vid utrymning 
•Praktik 

Avbokning sker via mail till: bysjons.utbildningscenter@dalamitt.se


För aktuella kursdatum var vänlig kontakta oss