Brandombud (SBA)

Vårt mål
Målet med utbildningen är att deltagaren, efter genomgången kurs, ska ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Innehåll
Utbildning för dig som är brandskyddsansvarig/brandombud och anställd i Borlänge, Falun, Ludvika, Gagnefs eller Säters kommun. Utbildningen anordnas lokalt i din kommun, vid anmälan se till att du anmäler dig i den kommun du arbetar i.
Utbildningen omfattar både teori och praktik. Teori först och sedan besöker man ett objekt för praktiken där man praktiskt går igenom checklistan.
Kurstid för teori och praktik är 4 timmar. Utbildningen utförs hos respektive kommun. Fika och smörgås eller d.y. ingår.Kursinnehåll:
•Lagstiftning, "Lag (2003:778) om skydd mot olyckor", "allmänna rådet (SRVFS 2004:3 om systematiskt brandskyddsarbete".
•Vad är "Systematiskt Brandskyddsarbete"?
•Brandförlopp och brandrisker
•Byggnadstekniskt brandskydd
•Kontrollinstruktioner
•Praktiskt handhavande av checklista

Avbokning görs via mail till:

bysjons.utbilningscenter@dalamitt.se

***********************

Hantering av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera den utbildning du ska gå hos Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). Den lagliga grunden för behandlingen är avtal. Direktionen för RDM är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att delas med din arbetsgivare om du går utbildningen via din arbetsplats och din chef behöver statistik över ditt deltagande, uppgifterna sparas hos RDM.


Dina rättigheter som registrerad

Du har genom Dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta RDM:s dataskyddsombud via dataskyddsombud@dalamitt.se eller via telefon 023-830 00.


www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att RDM behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.
Kursavgift: 400,00 kr

Kursdatum i Säters Kommun
Boka 13 okt 08:00 - 12:00 Rådhuset 14 platser kvar
Boka 13 dec 08:00 - 12:00 Rådhuset 14 platser kvar

Kursdatum i Falu Kommun
Boka 24 okt 08:00 - 12:00 Rådhuset Sessionssalen 1 plats kvar
Boka 02 nov 08:00 - 12:00 Rådhuset Sessionssalen 18 platser kvar
Boka 01 dec 08:00 - 12:00 Rådhuset Sessionssalen 19 platser kvar

Kursdatum i Ludvika Kommun
Boka 27 okt 08:00 - 12:00 Sessionssalen Stadshuset 3 platser kvar
Boka 24 nov 08:00 - 12:00 Sessionssalen Stadshuset 17 platser kvar

Kursdatum i Borlänge Kommun
Boka 01 nov 08:00 - 12:00 Stadshuset Borlängerummet 8 platser kvar
Boka 05 dec 08:00 - 12:00 Stadshuset Borlängerummet 16 platser kvar
Boka 12 dec 08:00 - 12:00 Stadshuset Borlängerummet 18 platser kvar

Kursdatum i Gagnefs Kommun
Boka 10 nov 08:00 - 12:00 Gagnefsrummet 15 platser kvar