Telefonrådgivning - det goda samtalet.

Vårt mål
En kurs med målsättning att göra dig trygg och professionell i mötet med patienter och anhöriga.

För vem
Sjuksköterskor inom primärvården, sluten- och öppenvården och andra som arbetar med rådgivning och patientkontakt via telefon.

Innehåll
Trots relevant medicinsk utbildning och lång erfarenhet kan det ibland vara svårt att göra en korrekt bedömning under ett kort telefonsamtal. Missa inte denna möjlighet till att få värdefulla tips och information om bland annat: samtalsprocessens olika faser och om samtalsmetodik – konsten att ställa relevanta frågor för att få fram korrekt information; hur man hanterar och bemöter känslor hos patienter och anhöriga på ett professionellt sätt. Vi kommer också att ta upp det relativt nya fenomenet med sociala medier och hur vi kan hantera detta i förhållande till telefonrådgivning.


Stockholm 5 april Jönköping 15 maj
Ladda ner information
Telefonradgivning_vt18.pdf

Pris: 2.600,00 kr

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Stockholm
Boka 05 apr

Kursdatum i Jönköping
Boka 15 maj