Telefonrådgivning - det goda samtalet.

Vårt mål
En kurs med målsättning att göra dig trygg och professionell i mötet med patienter och anhöriga.

För vem
Sjuksköterskor inom primärvården, sluten- och öppenvården och andra som arbetar med rådgivning och patientkontakt via telefon.

Innehåll

Trots relevant medicinsk utbildning och lång erfarenhet kan det ibland vara svårt att göra en korrekt bedömning under ett kort telefonsamtal. Missa inte denna möjlighet till att få värdefulla tips och information om bland annat: samtalsprocessens olika faser och om samtalsmetodik – konsten att ställa relevanta frågor för att få fram korrekt information; hur man hanterar och bemöter känslor hos patienter och anhöriga på ett professionellt sätt. Vi kommer också att ta upp det relativt nya fenomenet med sociala medier och hur vi kan hantera detta i förhållande till telefonrådgivning. Tips och information om bland annat: samtalsprocessens olika faser och om samtalsmetodik – konsten att ställa relevanta frågor för att få fram korrekt information; hur man hanterar och bemöter känslor hos patienter och anhöriga på ett professionellt sätt. Hur man kan hantera sociala medier i förhållande till telefonrådgivning. Hur man arbetar med samtalets process och struktur – i vilken ordning man gör saker. Grundläggande samtalsmetodik – hur vi ställer frågor och arbetar med sammanfattningar. Målet är att undvika missförstånd och att göra samtalet tydligt. Vanliga fallgropar och svårigheter i samtalet. Konkreta tips på hur man professionellt bemöter ledsna, arga och frustrerade vårdsökande vid svåra samtal och konflikter. Sociala medier, googlande och självdiagnostisering – hur man hanterar situationen vid telefonrådgivning. Ladda ner kursinformation här >>Stockholm 9 maj Luleå 15 maj
Ladda ner information
Telefonradgivning_VT19.pdf

Pris: 2.800,00 kr

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Stockholm
Boka 09 maj

Kursdatum i Luleå
Boka 15 maj