Avancerad symtomlindring i livets slutskede

För vem
Läkare inom palliativ vård, primärvård, geriatrik och andra specialiteter som handlägger patienter i livets slutskede. Även sjuksköterskor inom landsting- och kommunalvård har stor behållning av kursen.

Innehåll

Under förmiddagen kommer vi att fördjupa oss i olika delar av den medicinska behandlingen. Smärtlindringen har i ökad utsträckning blivit en uppgift inte endast för geriatriken och den palliativa vården utan även för primärvården och övriga specialiteter som sköter patienter i livets slutskede. Vi kommer att titta på behandlingsstrategier vid svår cancerrelaterad smärta. Vidare kommer vi att gå igenom ”Vad vi gör när ingenting hjälper” samt hur vi kan tänka och förhålla oss till cancerrelaterad kakexi. Föreläsningarna är konkreta och har tonvikten på praktisk smärt- och symtomanalys. Ladda ner information
Avancerad symtomlindring i livets slutskede HT18.pdf

Pris: 1.995,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se