Medicinsk omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning

Vårt mål
Syftet med dagen är att ge fördjupade kunskaper om den medicinska omvårdnaden i arbetet med personer med flerfunktionsnedsättning.

För vem

Personal från LSS – verksamhet, assistansbolag och rehabenheter. Du som jobbar som personlig assistent, omsorgspedagog eller specialpedagog. Även andra med speciellt intresse för temat är välkomna. 

 Innehåll

Flerfunktionsnedsättning uppkommer efter en medfödd eller förvärvad svår skada på hjärnan. För de flesta har skadan funnits hela livet, men hos vissa kan en fortskridande hjärnsjukdom eller svår olycka ligga bakom uppkomsten av de stora omvårdnadsbehoven. Den kan även bero på någon sällsynt diagnos. Det är viktigt att se en persons liv i sin helhet och inte bara i form av en diagnos eller funktionsnedsättning. Men att ha en funktionsnedsättning innebär en ökad risk för ohälsa. Omvårdnaden kräver att man tar hänsyn till den enskilda människans hela situation.

Under dagen kommer vi att gå igenom: 

• olika aspekter i medicinsk omvårdnad 

• bakgrunden till utvecklingsavvikelser 

• hur olika funktionsnedsättningar uppkommer och påverkar varandra 

• baskunskap om vad man kan göra för att förebygga problem 

• hur man kan åtgärda när problem uppkommit 

• ät- och näringsfrågor, epilepsi, sömn, spasticitet och andning kommer att behandlas 

 

 

 Ladda ner information
Medicinsk-omvardnad-flerfunktionsnedsattning_HT18.pdf

Pris: 2.100,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se