Temadag Ögat & synen hos barn

Vårt mål

 

 

Syftet med kursen är att ge en förståelse för varför det är så viktigt att hitta ögonåkommor i rätt tid, och att förmedla kunskap, verktyg och praktiska tips för att kunna göra en adekvat ögonundersökning på alla barn. 

 För vem
BVC -läkare, BVC-sköterskor och skolsköterskor.

Innehåll

 

 

Vi kommer under kursen att gå igenom hur synen utvecklas hos barn, och vad som är normalt synmässigt i olika åldrar. Att undersöka ögon och att pröva syn på barn i olika åldrar är ofta en utmaning. Vi kommer bl.a att förklara och visa hur man upptäcker skelning, hur man gör en tillförlitlig synprövning och vilka fallgropar och felkällor som finns.Vi kommer även att belysa andra ögonsjukdomar som kan drabba barn såsom grå starr, tårkanalsförträngning, vaglar, samt ögoninflammationer av olika slag och ge riktlinjer för vilka som kan behandlas inom primärvården och vilka som skall remitteras till ögonläkare och när.Upptäcker vi inte barnens ögonåkommor i tid kan det ge en bestående synnedsättning som kan finnas för all framtid. BVC och Skol sjuksköterskan har därför en nyckelroll när det gäller barns syn för hela livet.

 Stockholm 6 november
Ladda ner information
Ogon_BVC_VT18.pdf

Pris: 2.300,00 kr

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Stockholm
Boka 06 nov