Triage för primärvården

Vårt mål
Syftet med denna kursdag är att ge verktyg och kunskap för att snabbt kunna bedöma vårdbehov, vårdnivå och prioriteringsgrad.

För vem
Sjuksköterskor i primärvården och andra speciellt intresserade exempelvis distriktssköterskor.

FörkunskapskravInnehåll

Triage är en process för att sortera och prioritera patienter med utgångspunkt från anamnes, symtom och ibland vitalparametrar såsom andningsfrekvens, puls och kroppstemperatur. Även samtalet, via telefon eller personligen, är en viktig del i processen som vi också tittar närmare under dagen . Utbildningen är indelad i två huvuddelar där förmiddagen ägnas åt samtalet, bemötande och telefonrådgivningens utmaningar. Den andra delen är en rent klinisk träning med utgångspunkt från verkliga patientfall kring utvalda kliniska symtom ur primärvårdens vardag. Utbildningen är interaktiv och ger gott utrymme för frågor och diskussioner. Den kliniska delen baserar sig på den digitala versionen av rådgivningsstödet ”Triagehandboken” som finns tillgänglig via Region Skånes hemsida. Ladda ner kursinformation här >>

 

 Stockholm 8 maj
Ladda ner information
Triage_VT19.pdf

Pris: 2.900,00 kr

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Stockholm
Boka 08 maj