Traumafokuserad missbruksvård

För vem

Denna utbildningsdag är avsedd till alla dem som genom sitt arbete kommer i kontakt med dessa personer hvb-hem för missbruksvård, personal inom socialtjänst och psykiatrin.

 Innehåll

Dagens modeller för missbruksbehandling har ofta pedagogiska/gränssättande element som leder till att behandlingen avbryts efter klienters utagerande beteenden, vilket leder till att behandlingarna präglas av oräkneliga avbrott – någonting som inte leder till effektivitet. Här ser vi istället utagerandet som ett gemensamt problem för behandlare och klient. Ett problem som oftast kan lösas.

Innehåll
- Trauma och missbruk

- Vanliga typer av trauma vid missbruk

- Flashbacks, när traumat aktiveras

- Hur hjärnan läser in och lagrar trauman

- Biologiska mekanismer som hindrar normal bearbetning av trauma

- PTSD och Komplext Trauma

- Känslomässig och kognitiv påverkan från trauma

- En ond cirkel där trauman ständigt byggs på

- Vanliga feldiagnoser vid komplext trauma

- Sårbarhetsfaktorer för traumatisering

- Utagerande och flashbacks

- Svårigheter med dagens behandlingsmetoder: varför avbrott ständigt sker.

Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog och författare

Ladda ner information
Ladda ner kursinbjudan

Pris: 2.495,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se