Omvårdnad och behandling av sår på ben & fot

Vårt mål
Målsättningen med dagen är att ge kunskaper i omvårdnad och behandling av fot- och bensår, observera indikationer för sår och kunna göra en bedömning när man skall skicka patienten/kunden vidare till annan vårdinstans.

För vem
Fotterapeuter och andra speciellt intresserade

Innehåll

Vi kommer, under dagen, att ta upp de olika sårläkningsfaserna och vilka faktorer som påverkar sårläkningen. Hur man bedömer patienten och sårets förutsättningar för sårläkning och vilken omvårdnad och behandling som kan erbjudas. Vi kommer också att gå igenom olika typer av förband och förbandstyper. Det är många faktorer som påverkar sårläkningen och hur framgångsrik den kan bli, patientens allmäntillstånd, sårets tillstånd och diagnos samt behandlarens kompetens. Fotterapeutens roll är viktig i vårdkedjan för att exempelvis tidigt upptäcka och förebygga fot/bensår. Detta ger inte bara en samhällsekonomisk vinst utan en stor vinst för kunden/patienten.Stockholm 9 februari
Ladda ner information
Fotterapeut_fot_och_bensarskurs_VT18.pdf

Pris: 2.300,00 kr

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Stockholm
Boka 09 feb