Att tala om självmord är ett skydd för livet

För vem

Den introducerande endagsutbildningen riktar sig främst till personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med självmordsnära och sårbara människor.Innehåll

- Fakta om självmord, myter och tabun
- Sambandet mellan självmord och psykisk ohälsa
- Vikten av ett öppet samtalsklimat. Att våga tala om självmord
- Bemötande av självmordnära patienter och det professionella förhållningssättet
- Riskfaktorer - vad bör du vara uppmärksam på?
- Skyddande faktorer för självmordshandling
- Unga och självmord orsak, behandling och prevention
- Att möta närståendes behov - frågorna, sorgen och krisbearbetningen
- Syftet med en självmordriskbedömning - varför behövs den och när ska den utföras?

Föreläsare: Daniel Frydman, verksamhetsansvarig för Plattform Sthlm, som arbetar med stöd för ungdomar och unga vuxna med komplexa psykiatriska och sociala svårigheter. Han har tidigare varit chef för Södermalms psykiatriska mottagning och har stor erfarenhet av barnneuropsykiatriska utredningar. Han är föreläsare i”Aktion Livräddning”, ett samarbetsprojekt i Stockholms län, där personal inom psykiatri, primärvård och socialtjänst fått utbildning om självmordsförebyggande arbete.Ladda ner information
Ladda ner kursinbjudan här

Pris: 2.495,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se