Komplex traumatisering och dess behandlingsmetoder

För vem

Denna introducerande endagsutbildning riktar sig framför allt till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med personer som kan vara komplext traumatiserade.Innehåll

Forskning har visat att flera olika behandlingsmetoder har god effekt vid komplex traumatisering. Dessa representerar ibland skilda psykoterapeutiska inriktningar men har alla det gemensamt att de syftar till att hjälpa individen att bearbeta sina påfrestande livshändelser och få känslomässig distans till dem. Många av dem som är komplext traumatiserade får stor hjälp av dessa behandlingar.

Den viktigaste skillnaden mellan behandling för enkel PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och komplex traumatisering är att korttidsbehandling oftast inte är tillräckligt. Om man upplevt många upprepade traumatiserande händelser under barndomen eller tonårstiden behöver man i regel en längre behandling. Särskilt lång behandling kan behövas för drabbade som har många dissociativa symtom.

Punkter som kommer beröras under dagen är:

DIAGNOSTIK

- Vilka är de utmärkande symtomen för komplex traumatisering?

- PTSD / Komplex PTSD och differentialdiagnostik

VEM ÄR I RISKZONEN FÖR KOMPLEX TRAUMATISERING ?

- Komplexitet- anknytning- våld -brister/försummelse - upprepade trauma

BEHANDLING

- Vad ska behandlas?

- Vilka terapiformer har visat effekt på komplex traumatisering?

- Kort om psykotraumatologi

- Resurser – stabilisering - bearbetning – framtid.

- Multimodal behandling.

Föreläsare: Suzanne Gieser är fil dr och leg psykoterapeut. Elisabeth Thorné är leg psykolog och leg psykoterapeut. Båda arbetar som behandlare på Kris- och traumacentrum i Stockholm, som är en specialistmottagning för behandling av psykologiskt traumatiserade.Ladda ner information
Kursinbjudan 2018

Pris: 2.495,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se