Engelska för vården

För vem
Sjuksköterskor, undersköterskor. paramedicinare, läkarsekreterare och andra som kommer i kontakt med personer /patienter som inte har svenska som modersmål

Innehåll

Sverige har, precis som många andra länder, utvecklats till ett mångkulturelle samhälle. Idag bor nära 200 nationaliteter i Sverige. Det ställer förstås stora krav på sjukvården. Behovet att kommunicera blir viktigt både mellan kollegor och i mötet med patienten och anhöriga. Varje kultur har sin syn på hälsa och sjukdom och svårigheterna förstärks ännu mer av de språkliga barriärerna. Avsaknaden av ett gemensamt språk kan göra det svårt för sjukvårdspersonalen att veta om de medicinska råden nått fram och blivit förstådda.

Den här kursdagen ger kunskaper i engelska för sjukvården. Du kommer att lära dig att använda de korrekta orden och uttrycken som används inom vården och du kommer att få verktygen för att möta patienter från olika kulturer.Stockholm 15 mars
Ladda ner information
Engelska_i_varden_ht18.pdf

Pris: 2.300,00 kr

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Stockholm
Boka 15 mar