Reumatologi-för primärvård och företagshälsovård

För vem
Läkare inom primärvård och företagshälsovård samt andra speciellt intressarde.

Innehåll

Värk och andra symptom från rörelseapparaten är en vanlig orsak till kontakter med sjukvården i allmänhet och primärvården i synnerhet. Att kunna skilja kroniska smärttillstånd och degenerativa tillstånd från inflammatoriska reumatiska sjukdomar är viktigt med tanke på de vitt skilda behandlingsalternativ som finns. Snabb diagnos har blivit allt mer uppmärksammat för de kroniska artritsjukdomarna såväl som de reumatiska systemsjukdomarna. Nya diagnostiska metoder vinner insteg inom både labprover och avbildning. Vårt syfte och målsättning med dagen är att du skall få en bred uppdatering och dom senaste rönen vad gäller behandling och utredning av de vanligaste reumatiska led- och inflammationssjukdomarna. Ur ett primärvårdsperspektiv. Det kommer också att ges utrymme för frågor och diskussion.Ladda ner information
Reumatologi_2s_ht17.pdf

Pris: 2.800,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se