Temadag Multisjuka äldre

För vem
Sjuksköterskor i äldrevården, geriatriken och primärvården och andra speciellt intresserade

Innehåll
I Sverige har vi en generellt god sjukvård vilket leder till att vi lever längre och är friskare längre. En konsekvens av detta är att fler överlever svåra sjukdomar och blir allt äldre. Gruppen multisjuka sköra äldre blir således större och det är en stor utmaning för hälso- och sjukvården. Multisjuka kan ibland definieras på olika sätt men den gemensamma nämnaren är att det föreligger ett stort och omfattande behov av vård och omsorg. Detta ställer stora krav på samarbete mellan kommun och landsting men ställer också krav på kunskap om den komplexa sjukdomsbilden för att vi på bästa sätt skall ta hand denna ökande patientgrupp. Under dagen kommer vi att belysa olika aspekter av friskt och sjukt åldrande och hur ”vi” ser på själva åldrandet och vad vi fått från vår ökande livslängd. Vi kommer att redovisa några exempel på bedömningsinstrument för kognitiva nedsättningar och ge tips hur man kan hjälpa egna patienter att kompensera den nedsättningarna. Vi kommer också att titta närmare på hur våra multisjuka äldre mår och på vad forskningen säger om möjligheten att främja psykisk hälsa.

Ladda ner information
Multisjuka-aldre_HT17.pdf

Pris: 2.200,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se