Fördjupningsdag om Spelmissbruk

För vem

Utbildningsdagen riktar sig till yrkesgrupper som kan möta människor med spelberoende och som yrkesmässigt arbetar med hjälp stöd och behandling. Dagen syftar till att ge en orientering om spelberoende utifrån diagnosen Hasardspelssyndrom i DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders) som inbegriper viktiga aspekter av problematik, samsjuklighet och behandling av problemet.Innehåll

Programpunkter som kommer beröras under kursdagen:

- Spelmissbruk i lagstiftning och demografi

- Spelmissbruk och andra missbruk – skillnader och likheter

- Definition av spelmissbruk utifrån diagnosen, Hasardspelssyndrom i DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders).

- Gradering av svårighetsgrad vid spelmissbruk enligt DSM

Läs mer om kursen och dagen i inbjudan ovan.

- Samsjuklighet. Spelberoendet är ofta ett problem hos människor som har andra diagnoser – inte minst vad gäller missbruk.

- Medberoende. Föräldrar, män, hustrur och barn liksom även ibland vänner tenderar att dras in i skadliga mönster i förhållande till den som spelar om pengar. Här klargörs dessa mönster så att de enklare kan motverkas.

-Behandling. Olika behandlingsstrategier vid pengaspel presenteras.

Föreläsare: Stefan Sandström är legitimerad.psykolog och har arbetat med beroendeproblematik i över 30 år. Han är författare till ett flertal böcker. Stefan har mött spelmissbruket i psykoterapier, som medarbetare och sedan handledare på HVB-hem i Sverige och Finland och som handledare inom socialtjänstenLadda ner information
Ladda ner kursinbjudan

Pris: 2.495,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se