Hur vi inom socialtjänsten hanterar våra egna känslor i mötet andras svåra upplevelser?

För vem

Kursen är för personal inom socialtjänsten eller andra professioner inom socialt arbete. Innehåll

Hur hanterar vi våra egna känslor när en ungdom förmedlar att han/hon kommer ta sitt liv eller skada sig själv? Vilka riskerar föreligger att vi överidentifiera oss och hur ser sambandet ut mellan ett ambivalent anknytningsmönster och medberoende? Hur vet vi vad som är våra egna känslor och vad som är en spegling av andras?

Från anknytningsperspektivet kommer vi belysa på vilket sätt våra egna erfarenheter av livet påverkar hur vi förhåller oss till andra. Vilka löper störst risk för utbrändhet och medkänsloutmattning i arbetet med traumatiserade och utsatta barn/unga och vuxna? Vi kommer belysa medkänslans pris och de risker och möjligheter som är förenade med vår förmåga att känna med andra.

Utöver teoretisk förankring om anknytning och anknytningsmönster kommer dagen ge deltagarna en djupare förståelse för andras beteenden utifrån anknytningstrauma men även hur skam och skuld påverkar människans förmåga att känna empati för andra.

Välkommen till en lärorik och spännande dag varvad med teori, samtal, verktyg och fallbeskrivningar.

Föreläsare: Carl Pether Wirsén är beteendevetare och leg. psykoterapeut, specialiserad inom kris och trauma. Han föreläser, utbildar och handleder framför allt socialsekreterare och boendepersonal på boenden och familjehem runt om i landet.Ladda ner information
Ladda ner kursinbjudan här

Pris: 2.495,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se