TEMADAG - NARCISSISM & PSYKOPATI

För vem
Utbildningsdagen vänder sig främst till dig som arbetar inom socialtjänsten, familjebehandling, skolväsendet och rättsväsendet och som på olika sätt möter föräldrar som har personlighetsstörningsdrag ur det man brukar kalla för den mörka triaden, – narcissism, psykopati och machiavellism

Innehåll

Dagen kommer att ge dig konkreta verktyg och ökad kunskap om;

·      Narcissistiska, psykopatiska och machiavelliska personlighetsdrag

·      Diagnoskriterier

·      Skillnader mellan män och kvinnor med dessa personlighetsdrag

·      Riskfaktorer för att utveckla dessa drag

·      Går psykopati att behandla?

·      Att växa upp med en narcissistisk/psykopatisk/machiavellisk förälder

·      Den andre förälderns reaktioner och beteendemönster

·      Att bli utsatt för manipulativt beteende

·      Hur mår dessa barn?

·      Barnens reaktioner och beteendemönster

·      Konsekvenser för barnet

·      Psykiskt våld/ misshandel

·      Återberättelser från klienter

·      Hur kan vi som behandlare upptäcka och bemöta en förälder med dessa drag?

·      Hur bemöter vi barnet?

·      Vilka personer hotar?

·      Självkännedom hos behandlaren en viktig faktor

Föreläsare: Helena Bingham är legitimerad psykolog med både psykodynamisk (PDT) och kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT) samt specialiserad på djupgående terapeutisk behandling, men även ångest och depression. Helena Bingham är också par- och relationsterapeut med fokus på kommunikation. Hon har mångårig erfarenhet inom rättspsykiatrin och av psykiatriskt behandlingsarbete samt är ofta anlitad som föreläsare om personlighetsstörningar och bemötande.

Ladda ner information
Ladda ner kursinbjudan här

Pris: 2.495,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se