Förstå kulturella skillnader -Temadag för BVC och mödravård

Vårt mål

Syftet med kursdagen är att skapa en förståelse för och ge enkla verktyg till att kunna hantera utmaningar som kan uppstå i möten mellan människor vars språk, värderingar och föreställningsvärld skiljer sig åt.För vem

Läkare, sjuksköterskor inom barn- och mödrahälsovården och andra speciellt intresserade.Innehåll

Dagens Sverige är ett mångkulturellt land. Kulturmöten inom hälso- och sjukvård har i både nationell och internationell litteratur beskrivits som svårt och utmanande. Språksvårigheter och kulturella olikheter kan leda till missuppfattningar och i värsta fall till felaktiga beslut och åtgärder. Under kursdagen kommer teori och föreläsningar varvas med diskussioner utifrån autentiska fall i små och större grupper. Du som deltagare kan gärna ta med dig ett eget ”fall”, det vill säga en händelse eller ett möte som du upplevt, och som väckt förvirrade känslor, frågor och funderingar6 februari
Ladda ner information
Kulturmoten_vt18.pdf

Pris: 2.300,00 kr

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Göteborg
Boka 06 feb