Symtomlindring i livets slutskede

För vem
Läkare inom primärvård, geriaktrik och andra specialiteter som handlägger patienter i livets slutfas. Även sjuksköterskor har stor behållning av kursen.

Innehåll

Under dagen kommer vi att fördjupa oss i :

Smärtanalys och smärtanamnes

Optimal smärtbehandling förutsätter en analys som bland annat visar om det rör sig om nociceptiv eller neuropatisk smärta.

Smärtbehandling

Behandlingens strategi och mål i det enskilda fallet

Farmakoloigisk behandling med nociceptiv smärta

Val mellan icke- opioider och opioider

Alternativ och val Cox-hämmare/NSAID

Alternativ och val bland starka opioder

Vid behovsdosering vid samtidig underhållsdos

Val av underhållsbehandling när patienten är smärtfri, dosreduktion

Val av farmaka vid njursvikt

Skillnader mellan olika typer  av starka opioider

Transdermal behandling. Myter kring morfin

Parenteral behandling, pump

Varför misslyckas ibland opioidbehandling?

Adjuvant analgetikabehandling

Behandling vid neuropatisk smärta

Uppdatering om antidepressiva. Antiepileptika etc

Övrigt under dagen

Felsökning när behandling inte fungerar

Illamående och matleda

Kortisonbehandling

Diskussion och frågor. Ta gärna med ett patienfall

 Stockholm 16 maj
Ladda ner information
Symtomlindring_i_livets_slutskede_vt19.pdf

Pris: 3.400,00 kr

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Stockholm
Boka 16 maj