Tumörsjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv

För vem
Allmänläkare,St-läkare i primärvård och geriatrik samt speciellt intresserade sjuksköterskor och distriktssköterskor.

Innehåll

Patienter med cancer kan ha typiska symtom, så kallade alarmsymtom eller mer allmänna/diffusa symtom. Vi kommer att titta närmare på det under dagen. Att ställa en cancerdiagnos tidigt är grundläggande för att identifiera rätt åtgärd så att väntetiden minimeras och behandlingen kan starta. Ju tidigare cancern upptäcks, desto bättre chanser har patienten att tillfriskna. Syftet med dagen är bland annat att ge verktyg för att minimera att vi missar att identifiera cancerpatienter. Vi kommer också att avhandla olika aspekter på tumörsjukdomar och ge goda baskunskaper om bland annat följande:

 

Larmsymtom vid cancer.

Basal utredning vid misstänkt cancer

Tumörmarkörer, röntgendiagnostisk

SVF - standardiserat vårdförlopp

De vanligaste tumörsjukdomarna- modern behandling, prognos.

Komplikationer till tumörbehandling.

Återhämtning efter genomgången cancer -

sjukskrivningstider.

Vad varje primärvårdsläkare bör veta om palliativ vård.
Malmö 27 april Stockholm 25 maj
Ladda ner information
Tumorsjukdomar_vt18.pdf

Pris: 0,00 kr

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Malmö
Boka 27 apr

Kursdatum i Stockholm
Boka 25 maj