Avancerad kurs i behandling av Ben- & Fotsår

För vem
Läkare och specialintresserade sjuksköterskor inom primärvården och äldresjukvården men även sjukhusverksamheter som berörs av de dermatologiska frågorna

Innehåll

Patienter med svårläkta sår har ofta kostnadskrävande vård under långa tider pga avsaknad av struktur för tidig diagnos och rätt behandling. Brister i uppföljning och kontinuitet i vården får stora konsekvenser för dessa patienter, som är äldre och ofta sköra med multisjuklighet. Ett svårläkt sår innebär inte sällan svår smärta, nedsatt livskvalitet och omotiverade antibiotikakurer. Det är därför viktigt med ett kliniskt strukturerat och effektivt omhändertagande av denna patientgrupp.  Vi kommer under dagen bland annat att fördjupa oss i :

• Adekvat basal utredning av svårläkta sår.

• Den etiologiska diagnostiken vid svårläkta sår.

• Mätning av ankelindex, den praktiska metodiken.

• Venös undersökning med handdoppler

• Karaktäristika, utseende och handläggning vid de olika sårdiagnoserna; venöst sår, arteriellt sår, arteriovenöst sår, trycksår, traumatiskt sår, tumörsår, småkärlssjukdomssår, diabetesfotsår.

• Ordination och övervägande vid medicinsk kompressionsbehandling.

• Kvarliggande respektive intermittent kompression.

• Genomgång av kompressionsförband och

kompressionsstrumpor.

• Bedömning av sårstatus

·      Genomgång och ordination av lokalförband

• Behandling av omkringliggande hud och eksem

• Sårinfektion och när skall antibiotika ordineras.

• Betydelsen av smärta vid svårläkta sår - adekvat

smärtbehandling

• Vaccumassisterad sårbehandling (negativt tryck)

• Nytt inom forskningen

• RiksSår, ett kliniskt instrument och verktyg för utvärdering och forskningLadda ner information
Avancerad_bensarskurs_vt18.pdf

Pris: 3.600,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se