Komplexa psykiatriska diagnoser

För vem

Den här kursen vänder sig till alla som i sitt arbete möter personer med psykisk eller psykosocial ohälsa. Du som jobbar inom socialtjänstens områden – såväl handläggare (bistånd, LSS -insatser och andra) som utförare (boendestöd, behandlingshem etc) har nytta av innehållet. Personer som jobbar i sjukvården och behöver ytterligare kunskaper kring kommunikation av patienter med särskilda problem har stora möjligheter att fördjupa sig under denna dag.Innehåll

En användbar kommunikationsmodell för arbetet med människor som har multidiagnoser kommer också att presenteras.

- Förhålla sig till diagnoser och diagnostik

- Psykiska störningar

- Personlighetsstörningar

- Psykoser

- Beroendesjukdomar

- Samsjuklighet: Missbruk, psykisk störning och trauma

- Neuropsykiatriska funktionshinder

- ADHD

- Samsjukligheter vid ADHD

- Autismspektrumstörningar

- Viktiga förmågor att bedöma:

- Förmåga att bygga och upprätthålla relationer, social

förmåga (anknytningsproblematik)

- Förmåga att planera framåt.

- Förmåga att ha ett perspektiv på sig själv, tänka om sina känslor tankar och relationer (mentalisering).

- Förmågan att hämma destruktiva – t.ex. aggressiva – impulser (utagerande)

- Kommunikationsmodell för multidiagnoserLadda ner information
Läs mer om kursen här

Pris: 2.495,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se