Sjukskrivningens praktik

Vårt mål
Kursdagen uppfyller B4 målet Försäkringsmedicin i målbeskrivning för ST-läkare

För vem
ST-läkare i allmänmedicin. Specialister i allmänmedicin men även övriga ST-läkare är välkomna.

Innehåll

Läkaren har en central roll i sjukskrivningsprocessen och sjukskrivning är en vanlig ordination i svensk sjukvård. Läkarens möjligheter att utveckla, vidmakthålla och praktisera försäkringsmedicinsk kompetens är därför av stor betydelse för en optimal hantering av sjukskrivningsärenden. Hantering av sjukskrivning är en del av vård och behandling som i hög grad kan påverka en patients livssituation. Inte sällan kan sjukskrivningsärenden upplevas som problematiska på flera sätt även om läkaren har god kompetens när det gäller att utreda och ställa diagnos. Hur bedömer man arbetsförmågan och vilken grad och längd av sjukskrivningen är den optimala? Hur hanterar man patienter med psykiska besvär och dem med alkohol/drogrelaterad problematik? Och hur bedömer man arbetsförmågan hos den som saknar arbete? Antalet sjukskrivningar har det senaste åren ökat trots det inte finns någon medicinsk grund för detta. Sjukskrivningen får ej styras av läkarens önskan att tillfredsställa patientens krav på sjukskrivning utan kunna motivera för sig själv och för patienten på vilket sätt en sjukskrivning är nödvändig och hur denna behandling hjälper. Kursdagen kombinerar föreläsningar och falldiskussioner och vi ser gärna att du som deltagare tar med dig ett eget problematiskt fall som vi tillsammans fördjupar oss i. Du behöver inte skicka in fallet i förväg utan det räcker med att ta med det till kurstillfället.Ladda ner information
Sjukskrivningens-praktik_VT18.pdf

Pris: 5.900,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se