Fokus på foten NO vt-18

För vem
Fotterapeuter och andra speciellt intresserade

Innehåll

Psoriasis på händer och fötter kan vara mycket handikappande, trots att en liten yta av huden är drabbad. Sjukskrivning vid psoriasis är ovanligt förutom vid psoriasis på händer/fötter och vid psoriasisartrit. PPP,pustolosis palmo plantaris, är inte en äkta psoriasis men förekommer ibland samtidigt som psoriasis och psoriasisartrit och är svårbehandlad. Vi kommer under dagen att titta närmare på bland annat detta. Nagelpsoriasis är också svårbehandlad och många gånger kan nagelförändringar misstolkas som svamp. Vi kommer under dagen att ge en uppdaterad och fördjupad kunskap i ämnet samt förmedla konkreta behandlingstips för dej som fotterapeut. Under eftermiddagen tittar vi på foten ur ett utvecklingsperspektiv från barn till unga vuxna. Denna kunskap ökar din förståelse när du möter vuxna patienter/kunder eftersom många tillstånd har utvecklats i barndomen. Hur skall jag utveckla min förmåga att undersöka? När skall jag remittera patienten/kunden vidare? Vi kommer även att titta på den unga fotens idrottsrelaterade problem. Kursen består av föreläsning, demonstrationer, praktiska övningar och filmvisning av typiska tillstånd och rörelsemönster.Ladda ner information
Fokus-pa-Foten_NO-VT18.pdf

Pris: 3.400,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se