Mag-tarmsjukdomar i primärvården

För vem
Allmänläkare, ST-läkare inom primärvården och andra speciellt intresserade som kommer i kontakt med målgruppen.

Innehåll

Incidensen av problem i magtarmkanalen som föranleder vårdsökande har i olika sammanhang beräknats till 20-30% av populationen. För flertalet av dessa patienter hittas inget organiskt underlag för besvären. Vilka undersökningar bör då göras för att påvisa eller utesluta en organisk sjukdom? När skall vi remittera patienten vidare? Hur ser de senaste behandlingsmetoderna ut? Denna kurs avser att ge de senaste rönen och fördjupade kunskaper i symtom, utredning och behandling inom gastroenterologin med inriktning mot primärvården.

 Innehållet under dagen :

Övre GI med reflux, dyspepsi, magsår och gallsten

Maligniteter i övre GI

SVF, alarmsymtom

Celiaki

Laktosintolerans

Födoämnesintoleranser hos vuxna

Gastroskopi- Indikationer, tolkning av fynd inklusive PAD

Dysfagi

Ultraljud övre buk plats i utredningen

DT buk

Stress och GI symptom

Nedre GI

Colonpolyper

Coloncancer 

Ulcerös colit

Mb Crohn

Mikroskopiska coliter

Obstipation

Diarré

Förhöjda levervärden

Mediciner och alkohol

”fettlever”

Blod per rektum

Rektoskopi/proktoskopi

Fallbeskrivningar/diskussionerLadda ner information
Mag-Tarmsjukdomar_HT18.pdf

Pris: 3.600,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se