Vanmaktens barn

För vem

Lärare, skolpersonal,  fritidsledare, socialtjänst, polis, väktare, boenden för ensamkommande, vårdcentraler, psykiatrin, blåljuspersonal som brandkår, ambulans m fl som blir utsatt för stenkastning mm.Innehåll

Djupa känslor av vanmakt ligger bakom några av våra tids viktigaste samhällsproblem såsom våld mot kvinnor, gängvåld, auktoritära ideologier, terrorism och attacker mot blåljuspersonal. Inom politiken är det nu högsta mode att bjuda över varandra när det gäller straffskärpningar för dessa brott. Ändå vet vi att sådana åtgärder inte leder till resultat. Istället måste man adressera de underliggande problemen, och det är vad denna utbildningsdag handlar om.

- Så skapar djupa vanmaktskänslor antidemokratiska och förtryckande beteenden.
- Sadistiska mönster – viljan till makt.
- Begreppets utveckling:  
 - Den auktoritära personligheten – Theodor Adorno
- Den sado-masochistiska karaktären – Erich Fromm
- Det sadistiska schemat – Stefan Sandström
- Hur vanmakten uppstår hos individen
- uppväxtvillkor
- tonårens utveckling: identitetsbildning
- trauma
- social underordning

- Olika yttringar av sadistiska mönster:
 - Mäns våld mot kvinnor

- Sexism och patriarkala strukturer
 - Hedersrelaterat våld
 - Sexuellt våld, individuellt och i grupp

- Gruppmönster: auktoritära ideologier såsom fascism, kommunism, fundamentalistiska religiösa ideologier m.m. 

- Terrorism
- De som kan attackera i skydd av anonymiteten
- Attacker mot blåljuspersonal, grön laser m.m.  
- Bränna skolor och dagis
- Troll på nätet
- Seriemord
- Maktyrken
- Maktetik

Insatser:
 - Att häva vanmakten med social integration
 - Kontakt
 - Coachning

Föreläsare: Stefan Sandström är leg psykolog, sociolog och författare till ett flertal böcker, varav tre som behandlar våld. Han arbetar inom egen verksamhet sedan drygt 30 år.

 

 

 

 

 Ladda ner information
Ladda ner kursinbjudan här

Pris: 2.495,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se