Praktisk EKG-tolkning för primärvården

Vårt mål

Syftet med dagen är att vidareutveckla och ge fördjupade kunskaper i förmågan att kunna tolka EKG för att därigenom lättare ställa rätt diagnos.För vem

Specialister och ST-läkare i allmänmedicin, samt andra specialister som vill uppdatera och fördjupa sina kliniska kunskaper i EKG-tolkning. Även speciellt intresserade sjuksköterskor har behållning av dagen.Innehåll

Välkommen till en fördjupningsdag i EKG-tolkning som tar sin utgångspunkt från läkarens kliniska vardag. EKG intar en central plats bland den moderna medicinens diagnostiska hjälpmedel och är i särklass den vanligaste kardiologiska undersökningsmetoden inte minst i primärvården. Registreringsproceduren är relativt enkel men tolkningen kräver djup kunskap och träning och EKG-tagningen är mycket viktig för att få korrekt EKG med så få störningar som möjligt. Trots utveckling av EKG-metoden med bland annat datorbaserad analys måste läkaren kunna tolka EKG. Ansvaret för att tolkningen är korrekt och kliniskt adekvat vilar alltid på handläggande läkare. Kursdagen är upplagd med föreläsningar, diskussioner och patientfall med relevanta övningsexempel.

Kursen uppfyller för ST allmänmedicin följande:

Enligt 2008 års målbeskrivning, uppfyller delar av delmål 4 och 5.

Enligt 2015 års målbeskrivning, uppfyller delar av delmål C1, C4 och C5.

Ladda ner kursinformation här >>
Ladda ner information
EKG_VT19.pdf

Pris: 3.450,00 kr

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Malmö
Boka 03 apr