Behandling av alkoholberoende

För vem

Utbildningen vänder sig till personal som i sitt dagliga arbete möter riskbrukande, missbrukande och beroende patienter/klienter.Innehåll

Alkoholmissbruk skiljer sig på viktiga punkter från narkotikamissbruk både vad gäller orsaker och behandling. Trots att alkoholmissbruk är i runda tal 10 gånger vanligare än narkotikamissbruk har problematiken jämförelsevis kommit i skymundan, och ofta behandlas alkoholism på samma sätt som narkotikaberoende, vilket är olyckligt. Under denna utbildningsdag kommer vi att kritiskt granska biologiska och psykologiska grunder för alkoholberoende och föreslå konkreta behandlingsvägar som specifikt riktar sig mot denna problematik.


Ur kursinnehållet:

 

- Diagnos

 

- Hjärna och biologi – Här presenteras kopplingar till genetik, belöningssystem och kick-beroendets biologi.

 

- Jämförelse med andra beroenden: Det finns gemensamma drag i alla beroendesjukdomar: narkomani, spelberoende, dataspelsberoende, internetberoende, sexmissbruk, träningsmissbruk och workaholism.

 

- Samsjuklighet Olika beroenden och psykiatriska diagnoser som återfinns vid alkoholism.

 

- Behandling

* Alkoholismens specifika dynamik presenteras utifrån begreppet jagtillstånd som är särskilt väl lämpat för att

beskriva problematiken

* Olika vägar in i ett alkoholmissbruk Ibland går vägen in i beroendet via uppenbar social utsatthet, men ibland är

det framgångsrika och socialt välintegrerade människor som drabbas.

* Alkoholism och stress

* Pådrivare 5 budskap från barndomen som har en viktig roll i problematiken.

* Tänka och lösa problem Ofta nog undviker man att lösa sina problem för att istället fly dem med

sprit. Detta går ofta tillbaka på dysfunktionella problemlösningsstrategier.

* Losersyndromet Även för dem som är socialt väletablerade och alkoholberoende är detta ett nederlag.

Ofta finns det ett systematiskt självsabotage med i bilden.Ladda ner information
ladda ner kursinbjudan här

Pris: 2.495,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se