Syn-, yrsel- & näsproblematik i primärvården

För vem
Allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin

Innehåll

-Synstörningar av olika slag är ofta svårfångat och kan bero på allt från akuta livshotande eller synhotande tillstånd till banala åkommor. Hur förhåller man sig till detta? Stroke eller näthinneavlossning?

- Synfältspåverkan, dubbelseende, grumlingar i synfältet. Vilka frågor skall man ställa? Vilka undersökningar kan och bör man utföra på vårdcentral? Skall patienten remitteras och i så fall vart och hur snabbt?

-Nästäppa är vanligt och kan te sig som ett banalt symtom, men har en mängd orsaker. Hur skall man skilja dessa åt? Vilken utredning skall göras i primärvård? När skall man remittera? Behandlingar?

-Näsblödning – tips och trix

-Yrsel är vanligt och många gånger diffust, och många specialiteter är inblandade. Vem gör vad? Godartad lägesyrsel är väldefinierat och specifik behandling finns.

 

Under kursen tar vi upp:

·       Synsystemets anatomi och funktion

·       Olika aspekter av syn

·       Undersökningsteknik; synfält, pupiller, ögonrörlighet mm

·       Dubbelseende

·       Grumlingar

·       Alarmerande symtom och statusfynd och differentialdiagnoser ( ex stroke, MS, Myasteni)

·       Näsans anatomi och funktion

·       Undersökningsteknik av näsa

·       Akut och kronisk nästäppa – utredning och behandling

·       Näsblödning – behandlingsstrategi

·       Främmande kropp i näsan

·       Yrsel

·       Dix-Hallpike  och Epley´s manöverLadda ner information
Syn-yrsel-näsa_HT18.pdf

Pris: 3.600,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se