Med fokus på neuropsykiatriska funktionsvariationer från teori till praktik. - förstå, bemöta och förebygga stress och psykisk ohälsa.

Innehåll

Punkter som kommer beröras under dagen är:

- Teoretisk utgångspunkt: Neuropsykiatriska funktionsvariationer- vad är det?

- Hur kan man i sin professionella roll förstå och möta personer med NPF?

- Stress och NPF- balans mellan krav och förmåga

- Anpassat bemötande som bidrar till att främja utveckling och psykisk hälsa

- Vikten av delaktighet och kartläggning

- Samarbetsbaserad problemlösning

- Anpassningar av kommunikation: samtalstekniker och samtalsverktyg för att möta personer med NPF

- Hur kan vi förstå orsakerna till riskbeteende?

- Faktorer som kan leda till riskbeteende och psykisk ohälsa

- Faktorer som kan förebygga riskbeteenden och främja psykisk hälsa

- Förebyggande insatser och förhållningssätt som främjar delaktighet och psykisk hälsa

Föreläsare: Elin Pettersson, legitimerad arbetsterapeut. Hon har mångårig erfarenhet av olika verksamheter såsom daglig verksamhet, skola och habilitering. Kristin Backman, specialpedagog. Med fördjupning inom NPF med mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom habilitering, skola samt elevhälsa och även en erfaren föreläsare och handledare

 Ladda ner information
Ladda ner kursinbjudan här

Pris: 2.495,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se