Psykopater går att bota

För vem

Socialtjänsten, hvb- hem med fokus på missbruk, kriminalvården, rättspsykiatrin, psykiatrin.Innehåll

Den här kursen visar på förståelse av psykopati som hittills är nästan helt okänd i Sverige. En del av denna har inte förmedlats skriftligt eftersom man har fruktat att informationen skulle kunna komma att användas för att manipulera behandlare och behandlingssystem. Det som förmedlas bygger inte på forskning, utan endast på kliniska erfarenheter och nästan allt är praktiskt inriktat, konkret och direkt användbart i behandlingen.  
Ladda ner och lär mer om kursen >>>

- Antisocial personlighetsstörning enligt DSM V

- Ett annat sätt att se på problemet

-Jagtillstånd – en fenomenologisk personlighetsteori

-Primära psykopater, är ovanliga och mycket

svårbehandlade

- sekundära psykopater, är vanliga och lättare att

behandla.

- Utvecklingspsykologisk bakgrund till problemen

- Psykopatens världsbild

- WOLF game ett omedvetet manipulativt system som

lurar de flesta. WOLF står för Watch Out Liers Fool you.

Att förstå denna sekvens är en avgörande fördel när man

arbetar med primära psykopater.

- Kommunikation med psykopater, betydelse för anknytning

- Behandling

-Typiska myter som man måste konfrontera

- Fällor i behandlingen

- Charmiga manipulatörer Hur bemöter man, får

kontakt, behandlar och vad ska man verkligen undvika?

- Anknytningsarbete Vem knyter psykopaten an till

och varför, och när är det riktig anknytning och inte

manipulation.

Föreläsare: Stefan Sandström. leg psykolog och författare med 35 års erfarenhet av denna klientgrupp, mycket genom arbete med missbruksproblematik.
 Ladda ner information
Ladda ner din kursinbjudan här

Pris: 2.495,00 kr

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Stockholm
Boka 02 apr