PSYKOLOGISK FALLKONSULTATION

Kursen är godkänd som kurs inom specialistordningen för psykologer.
För att kunna tillgodoräkna sig psykologisk fallkonsultation är det en förutsättning att man är antagen till Specialistutbildningen då
kursen påbörjas.

 

Kursen syftar till att tydliggöra konsultation som psykologisk metod och ge kunskaper om hur man såväl bedömer som skapar förutsättningar för konsultation som en interprofessionell samarbetsprocess. Kursen ger kursdeltagarna verktyg som är användbara för ett konsultativt arbete, framförallt inom i förskola/skola men även i andra organisationer (som exempelvis arbetsförmedlingen och habiliteringen).

 

Kursen är uppdelad i två delar om vardera 2½ dagar.

Kursen är ackrediterad som specialistkurs inom specialistordningen. Den utgör en fördjupningskurs inom pedagogisk psykologi.


 

 

 

Ort
Södertälje
Pris
18.000 kr exkl moms
Kursdagar
Första kurstillfället är onsdagen den 16 september t.o.m fredagen den 18.9 andra kurstillfället är onsdagen den 25.11 t.o.m fredagen den 27.11.2020

Kursen äger rum i Södertälje på Scandic Skogshöjd, Täppgatan 15, Södertälje.
Kursstart
Platser kvar