WPPSI-IV Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – IV
I oktober 2014 kommer den svenska versionen av WPPSI-IV. Detta är den största förändringen mellan två versioner av en Wechsler-skala som gjorts, baserad på aktuell begåvningsforskning. Nya deltest som exempelvis Bildminne och Överstrykning, nya index - primära såväl som sekundära - som exempelvis Icke-verbalt index, Kognitivt resursindex och Basalt bearbetningsindex samt helskaleresultat kan räknas fram. Utökat åldersintervall (2:6 - 7:7 år) och större möjligheter att rikta utredningen utifrån olika frågeställningar. Normdata har samlats in i Sverige, Norge och Danmark.

Detta är det första tillfället och en genomgång av WPPSI-IV. Därefter har deltagarna möjlighet att utföra egna testningar. Problemställningar och erfarenheter från dessa kommer sedan att utgöra underlag för eventuellt det andra kurstillfället.
Ort
Stockholm
Pris
7.000 kr exkl moms
Kursdagar
Fredagen den 25 oktober 2019 kl.09:00-16:00.
Plats: Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115, 113 43 Stockholm
Kursstart
Platser kvar