Utredning med WISC-V
WISC-V är ett helt nytt test i Wechslertestens historia – här finns stora förändringar jämfört med tidigare versioner! 
Ort
Stockholm
Pris
4.500 kr exkl moms
Kursdagar
Torsdagen den 29 november 2018 kl 9 - 16. Platsen är Elite Hotel Carolina Tower, Eugeniavägen 6, i Stockholm
Kursstart
Platser kvar
WPPSI-IV Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – IV
I oktober 2014 kommer den svenska versionen av WPPSI-IV. Detta är den största förändringen mellan två versioner av en Wechsler-skala som gjorts, baserad på aktuell begåvningsforskning. Nya deltest som exempelvis Bildminne och Överstrykning, nya index - primära såväl som sekundära - som exempelvis Icke-verbalt index, Kognitivt resursindex och Basalt bearbetningsindex samt helskaleresultat kan räknas fram. Utökat åldersintervall (2:6 - 7:7 år) och större möjligheter att rikta utredningen utifrån olika frågeställningar. Normdata har samlats in i Sverige, Norge och Danmark.

Kursen sträcker sig över två dagar. Vid det första tillfället sker en genomgång av WPPSI-IV. Därefter har deltagarna möjlighet att utföra egna testningar. Problemställningar och erfarenheter från dessa kommer sedan att utgöra underlag för det andra kurstillfället.
Ort
Stockholm
Pris
4.500 kr exkl moms
Kursdagar
Fredagen den 30 november 2018. Tiderna är 9 -16. Kursen äger rum på Elite Palace Hotel, St Eriksgatan 115 i Stockholm, www.elite.se.
Kursstart
Platser kvar