ATT UTREDA BARN OCH UNGA

Deltagarna ska bli förtrogna med grunderna i det psykologiska utredningsförfarandet av barn och unga.

Kursen löper över 3 dagar; 2 sammanhängande i tid och 1 (eller 2) uppföljande dag några veckor senare. Föreläsningar varvas med diskussioner i mindre grupper där deltagarna även får chans att praktiskt utföra vissa moment av kursinnehållet. T.ex. att prova på att ta anamnes, sammanställa information och fundera kring utlåtandeskrivning samt kommunikation av slutsatser. Vid den uppföljande dag 3/4 får deltagarna muntligt redovisa egen genomförd utredning.
 

Ort
Stockholm
Pris
17.000 kr exkl moms
Kursdagar
Kursen äger rum tisdagen den 27 november och onsdagen den 28 november 2018.
Uppföljningsdag fredagen den 8 februari 2019.

Tiderna är kl 9.30 - 16 den 27 november och den 8 februari.
Den 28 november kl 9 - 16.

Platsen är Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj 25 i Nacka, 08-555 702 00 www.elite.se
Kursstart
Platser kvar
Utredning med WISC-V
WISC-V är ett helt nytt test i Wechslertestens historia – här finns stora förändringar jämfört med tidigare versioner! 
Ort
Stockholm
Pris
4.500 kr exkl moms
Kursdagar
Torsdagen den 29 november 2018 kl 9 - 16. Platsen är Elite Hotel Carolina Tower, Eugeniavägen 6, i Stockholm
Kursstart
Fåtal platser
WPPSI-IV Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – IV
I oktober 2014 kommer den svenska versionen av WPPSI-IV. Detta är den största förändringen mellan två versioner av en Wechsler-skala som gjorts, baserad på aktuell begåvningsforskning. Nya deltest som exempelvis Bildminne och Överstrykning, nya index - primära såväl som sekundära - som exempelvis Icke-verbalt index, Kognitivt resursindex och Basalt bearbetningsindex samt helskaleresultat kan räknas fram. Utökat åldersintervall (2:6 - 7:7 år) och större möjligheter att rikta utredningen utifrån olika frågeställningar. Normdata har samlats in i Sverige, Norge och Danmark.

Detta är det första tillfället och en genomgång av WPPSI-IV. Därefter har deltagarna möjlighet att utföra egna testningar. Problemställningar och erfarenheter från dessa kommer sedan att utgöra underlag för eventuellt det andra kurstillfället.
Ort
Stockholm
Pris
4.500 kr exkl moms
Kursdagar
Fredagen den 30 november 2018. Tiderna är 9 -16. Kursen äger rum på Elite Palace Hotel, St Eriksgatan 115 i Stockholm, www.elite.se.
Kursstart
Platser kvar