ATT UTREDA BARN OCH UNGA

Deltagarna ska bli förtrogna med grunderna i det psykologiska utredningsförfarandet av barn och unga.

Kursen löper över 3 dagar; 2 sammanhängande i tid och 1 (eller 2) uppföljande dag några veckor senare. Föreläsningar varvas med diskussioner i mindre grupper där deltagarna även får chans att praktiskt utföra vissa moment av kursinnehållet. T.ex. att prova på att ta anamnes, sammanställa information och fundera kring utlåtandeskrivning samt kommunikation av slutsatser. Vid den uppföljande dag 3/4 får deltagarna muntligt redovisa egen genomförd utredning.
 

Ort
Stockholm
Pris
17.000 kr exkl moms
Kursdagar
Kursen äger rum torsdagen den 7 februari och fredagen den 8 februari 2019.
Uppföljningsdag torsdag 21 mars 2019.
Stockholm, närmre plats meddelas senare.
Kursstart
Platser kvar
Utredning med WISC-V
WISC-V är ett helt nytt test i Wechslertestens historia – här finns stora förändringar jämfört med tidigare versioner! 
Ort
Stockholm
Pris
6.000 kr exkl moms
Kursdagar
Fredagen den 22 mars 2019 kl. 9 - 16.
Plats: Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115
Kursstart
Platser kvar
NEUROPSYKOLOGISK UTREDNING MED WAIS-IV OCH D-KEFS

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande samt fördjupade kunskaper och färdigheter i neuropsykologisk utredningsmetodik och lägga grunden för ett optimalt användande av de neuropsykologiska testbatterierna WAIS-IV och D-KEFS. Genom ett processinriktat arbetssätt som integrerar såväl kvantitativa data såsom kvalitativa observationer är målet att deltagarna efter genomgången kurs ska få ut mesta möjliga praktiskt användbara information genom sina utredningar

Ort
Stockholm
Pris
11.000 kr exkl moms
Kursdagar
Fredagen den 4 - 5 april samt den 13 juni 2019.
Plats: Elite Palace hotell, Sankt Eriksgatan 115, Stockholm
Kursstart
Platser kvar
Utredning med WISC-V
WISC-V är ett helt nytt test i Wechslertestens historia – här finns stora förändringar jämfört med tidigare versioner! 
Ort
Stockholm
Pris
6.000 kr exkl moms
Kursdagar
Fredagen den 4 oktober 2019 kl. 09:00-16:00. Plats meddelas senare.
Kursstart
Platser kvar
WPPSI-IV Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – IV
I oktober 2014 kommer den svenska versionen av WPPSI-IV. Detta är den största förändringen mellan två versioner av en Wechsler-skala som gjorts, baserad på aktuell begåvningsforskning. Nya deltest som exempelvis Bildminne och Överstrykning, nya index - primära såväl som sekundära - som exempelvis Icke-verbalt index, Kognitivt resursindex och Basalt bearbetningsindex samt helskaleresultat kan räknas fram. Utökat åldersintervall (2:6 - 7:7 år) och större möjligheter att rikta utredningen utifrån olika frågeställningar. Normdata har samlats in i Sverige, Norge och Danmark.

Detta är det första tillfället och en genomgång av WPPSI-IV. Därefter har deltagarna möjlighet att utföra egna testningar. Problemställningar och erfarenheter från dessa kommer sedan att utgöra underlag för eventuellt det andra kurstillfället.
Ort
Stockholm
Pris
6.000 kr exkl moms
Kursdagar
Fredagen den 11 oktober 2019 kl.09:00-16:00. Plats meddelas vid senare tillfälle.
Kursstart
Platser kvar