EMDR del 2 - EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING, EMDR-terapi
 
Denna kurs räknas inte som en specialistkurs.
Målgrupp: Leg.psykologer och leg.psykoterapeuter med erfarenhet av att arbeta med behandling av barn. Deltagarna ska ha gått grundkurs, del 1 om EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som internationellt rekommenderas som förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av dr Francine Shapiro, PhD, och är idag spridd över alla världsdelar. Metoden kan lätt anpassas till personer från olika kulturer och med olika kliniska förutsättningar. EMDR- terapin följer ett strukturerat tillvägagångssätt och ställer krav på behandlarens förmåga till diagnostisk kompetens och till tydlig struktur i kombination med en terapeutisk följsamhet.

 

Kursen syftar till att ge en teoretisk fördjupning i förståelsen, bedömningen och diagnosticeringen av traumarelaterade störningar, inklusive PTSD och så kallad ”komplex PTSD”, samt hur behandling med EMDR terapi planeras, tillämpas och anpassas dels i avgränsade och dels i mer komplexa traumarelaterade störningar. Kursen länkar in i relevanta forskningserfarenheter och följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA och EMDR Europa, som också har ackrediterat utbildningen. Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.

Ort
Uppsala
Pris
15.500 kr exkl moms
Kursdagar
Kursen äger rum på Clarion Hotel Gillet i Uppsala den 6 - 8 november och den 6 december 2019.

Kursen börjar kl 9.30 onsdagen den 6 november och pågår till omkring kl 18.00, torsdagen den 7 november kl 8.30-17.30 och fredagen den 8 november mellan kl 8.30-16.

Uppföljningsdagen fredagen den 6 december pågår kursen mellan kl 9 - 16.
Kursstart
Fullbokat
EMDR del 2 - EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING, EMDR-terapi
 
Denna kurs räknas inte som en specialistkurs.
Målgrupp: Leg.psykologer och leg.psykoterapeuter med erfarenhet av att arbeta med behandling av barn. Deltagarna ska ha gått grundkurs, del 1 om EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som internationellt rekommenderas som förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av dr Francine Shapiro, PhD, och är idag spridd över alla världsdelar. Metoden kan lätt anpassas till personer från olika kulturer och med olika kliniska förutsättningar. EMDR- terapin följer ett strukturerat tillvägagångssätt och ställer krav på behandlarens förmåga till diagnostisk kompetens och till tydlig struktur i kombination med en terapeutisk följsamhet.

 

Kursen syftar till att ge en teoretisk fördjupning i förståelsen, bedömningen och diagnosticeringen av traumarelaterade störningar, inklusive PTSD och så kallad ”komplex PTSD”, samt hur behandling med EMDR terapi planeras, tillämpas och anpassas dels i avgränsade och dels i mer komplexa traumarelaterade störningar. Kursen länkar in i relevanta forskningserfarenheter och följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA och EMDR Europa, som också har ackrediterat utbildningen. Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.

Ort
Malmö
Pris
15.500 kr exkl moms
Kursdagar
Kursen äger rum i Malmö Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62 den
18-20 mars 2020 och den 24 april 2020.

Kursen börjar kl. 9.30 onsdagen den 18 mars 2020 och pågår till omkring kl. 18.00,
torsdagen den 19 mars kl. 9.30 och pågår till omkring kl. 18.00,
fredagen den 20 mars mellan kl. 8.30-16.
Uppföljningsdagen fredagen den 24 april pågår kursen mellan kl.9 - 16.


Kursstart
Platser kvar
EMDR del 1- EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING EMDR
 
Denna kurs räknas inte som specialistkurs för psykologer.
Målgrupp: Leg psykolog, alt leg psykoterapeut, alt. psykiater med steg 1

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som internationellt rekommenderas som förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av dr Francine Shapiro, PhD, och är idag spridd över alla världsdelar. Metoden kan lätt anpassas till personer från olika kulturer och med olika kliniska förutsättningar. EMDR- terapin följer ett strukturerat tillvägagångssätt och ställer krav på behandlarens förmåga till diagnostisk kompetens och till tydlig struktur i kombination med en terapeutisk följsamhet.

 

Kursen syftar till att ge en teoretisk fördjupning i förståelsen, bedömningen och diagnosticeringen av traumarelaterade störningar, inklusive PTSD och så kallad ”komplex PTSD”, samt hur behandling med EMDR terapi planeras, tillämpas och anpassas dels i avgränsade och dels i mer komplexa traumarelaterade störningar. Kursen länkar in i relevanta forskningserfarenheter och följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA och EMDR Europa, som också har ackrediterat utbildningen. Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.

Ort
Göteborg
Pris
15.500 kr exkl moms
Kursdagar
Kursen börjar onsdagen den 15 april kl.9.30 till ca kl.18.00.
Torsdagen den 16 april kl.8.30 - 17.30.
Fredagen den 17 april mellan kl.8.30 - 16.00.

Fredagen den 29 maj börjar kursen kl.09 och håller på till kl.16.

Göteborg. Plats meddelas senare.
Kursstart
Platser kvar