EMDR del 1- EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som internationellt rekommenderas som förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av dr Francine Shapiro, PhD, och är idag spridd över alla världsdelar. Metoden kan lätt anpassas till personer från olika kulturer och med olika kliniska förutsättningar. EMDR- terapin följer ett strukturerat tillvägagångssätt och ställer krav på behandlarens förmåga till diagnostisk kompetens och till tydlig struktur i kombination med en terapeutisk följsamhet.

 

Kursen syftar till att ge en teoretisk fördjupning i förståelsen, bedömningen och diagnosticeringen av traumarelaterade störningar, inklusive PTSD och så kallad ”komplex PTSD”, samt hur behandling med EMDR terapi planeras, tillämpas och anpassas dels i avgränsade och dels i mer komplexa traumarelaterade störningar. Kursen länkar in i relevanta forskningserfarenheter och följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA och EMDR Europa, som också har ackrediterat utbildningen. Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.

Ort
Uppsala
Pris
15.500 kr exkl moms
Kursdagar
Kursen äger rum på Clarion Hotel Gillet i Uppsala den 6 - 8 februari och den 15 mars 2019.

Kursen börjar onsdagen den 6 februari kl 9.30 till ca kl 18.00.
Torsdagen den 7 februari kl 8.30 - 17.30.
Fredagen den 8 februari mellan kl 8.30 - 16.00.

Uppföljningsdagen fredagen den 15 mars 2019 börjar kursen kl 9 och håller på till kl 16.
Kursstart
Fullbokat
EMDR del 2 - EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING, EMDR-terapi

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som internationellt rekommenderas som förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av dr Francine Shapiro, PhD, och är idag spridd över alla världsdelar. Metoden kan lätt anpassas till personer från olika kulturer och med olika kliniska förutsättningar. EMDR- terapin följer ett strukturerat tillvägagångssätt och ställer krav på behandlarens förmåga till diagnostisk kompetens och till tydlig struktur i kombination med en terapeutisk följsamhet.

 

Kursen syftar till att ge en teoretisk fördjupning i förståelsen, bedömningen och diagnosticeringen av traumarelaterade störningar, inklusive PTSD och så kallad ”komplex PTSD”, samt hur behandling med EMDR terapi planeras, tillämpas och anpassas dels i avgränsade och dels i mer komplexa traumarelaterade störningar. Kursen länkar in i relevanta forskningserfarenheter och följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA och EMDR Europa, som också har ackrediterat utbildningen. Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.

Ort
Göteborg
Pris
15.500 kr exkl moms
Kursdagar
Kursen äger rum på Elite Park Avenue i Göteborg den 3 - 5 april och den 10 maj 2019.

Kursen börjar kl 9.30 onsdagen den 3 april och pågår till omkring kl 18.00, torsdagen den 4 april kl 8.30-17.30 och fredagen den 5 april mellan kl 8.30-16.

Uppföljningsdagen fredagen den 10 maj pågår kursen mellan kl 9 - 16.
Kursstart
Platser kvar
EMDR del 1- EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som internationellt rekommenderas som förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av dr Francine Shapiro, PhD, och är idag spridd över alla världsdelar. Metoden kan lätt anpassas till personer från olika kulturer och med olika kliniska förutsättningar. EMDR- terapin följer ett strukturerat tillvägagångssätt och ställer krav på behandlarens förmåga till diagnostisk kompetens och till tydlig struktur i kombination med en terapeutisk följsamhet.

 

Kursen syftar till att ge en teoretisk fördjupning i förståelsen, bedömningen och diagnosticeringen av traumarelaterade störningar, inklusive PTSD och så kallad ”komplex PTSD”, samt hur behandling med EMDR terapi planeras, tillämpas och anpassas dels i avgränsade och dels i mer komplexa traumarelaterade störningar. Kursen länkar in i relevanta forskningserfarenheter och följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA och EMDR Europa, som också har ackrediterat utbildningen. Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.

Ort
Malmö
Pris
15.500 kr exkl moms
Kursdagar
Kursen äger rum på Elite Hotel Savoy i Malmö den 11 - 13 september och den 18 oktober 2019.

Kursen börjar onsdagen den 11 september kl 9.30 till ca kl 18.00.
Torsdagen den 12 september kl 8.30 - 17.30.
Fredagen den 13 september mellan kl 8.30 - 16.00.

Fredagen den 18 oktober 2019 börjar kursen kl 9 och håller på till kl 16.
Kursstart
Platser kvar
EMDR del 2 - EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING, EMDR-terapi

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som internationellt rekommenderas som förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av dr Francine Shapiro, PhD, och är idag spridd över alla världsdelar. Metoden kan lätt anpassas till personer från olika kulturer och med olika kliniska förutsättningar. EMDR- terapin följer ett strukturerat tillvägagångssätt och ställer krav på behandlarens förmåga till diagnostisk kompetens och till tydlig struktur i kombination med en terapeutisk följsamhet.

 

Kursen syftar till att ge en teoretisk fördjupning i förståelsen, bedömningen och diagnosticeringen av traumarelaterade störningar, inklusive PTSD och så kallad ”komplex PTSD”, samt hur behandling med EMDR terapi planeras, tillämpas och anpassas dels i avgränsade och dels i mer komplexa traumarelaterade störningar. Kursen länkar in i relevanta forskningserfarenheter och följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA och EMDR Europa, som också har ackrediterat utbildningen. Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.

Ort
Uppsala
Pris
15.500 kr exkl moms
Kursdagar
Kursen äger rum på Clarion Hotel Gillet i Uppsala den 6 - 8 november och den 6 december 2019.

Kursen börjar kl 9.30 onsdagen den 6 november och pågår till omkring kl 18.00, torsdagen den 7 november kl 8.30-17.30 och fredagen den 8 november mellan kl 8.30-16.

Uppföljningsdagen fredagen den 6 december pågår kursen mellan kl 9 - 16.
Kursstart
Platser kvar