EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR
Kurs på grundnivå (del 1) i tillämpning av EMDR-metodiken för PTSD.
Ort
Göteborg
Pris
15.500 kr exkl moms
Kursdagar
Kursen äger rum på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 12 - 14 september och den 19 oktober 2018.

Kursen börjar onsdagen den 12 september kl 9.30 till ca kl 18.00.
Torsdagen den 13 september kl 8.30 - 17.30.
Fredagen den 14 september mellan kl 8.30 - 16.00.

Fredagen den 19 oktober 2018 börjar kursen kl 9 och håller på till kl 16.
Kursstart
Platser kvar
GRUNDKURS, DEL 2 OM EMDR för PTSD(Kursen är godkänd som kurs inom specialistordningen för psykologer efter fullständig kurs,EMDR del 1 och EMDR del 2 med kompletterande hemtentamen)
Andra delen av grundkurs (Del 2) i tillämpning av EMDR-metodiken.
Ort
Uppsala
Pris
15.500 kr exkl moms
Kursdagar
Kursen äger rum på Clarion Hotel Gillet i Uppsala den 7 - 9 november och den 7 december 2018.

Kursen börjar kl 9.30 onsdagen den 7 november och pågår till omkring kl 18.00, torsdagen den 8 november kl 8.30-17.30 och fredagen den 9 november mellan kl 8.30-16.

Uppföljningsdagen fredagen den 7 december pågår kursen mellan kl 9 - 16.
Kursstart
Platser kvar