SPECIALISTKOLLEGIUM
Specialistkollegiet är ett kollegialt forum för erfarenhetsutbyte och ett tillfälle att arbeta med de problem och erfarenheter som aktualiseras i rollen som specialist. Det ger också en möjlighet att på ett fördjupat plan i samarbete med kollegor fortsätta arbeta med de frågeställningar som Professionskursen aktualiserat.

Specialistkollegiets syfte är att deltagaren vara förtrogen med de organisatoriska, yrkesetiska och juridiska faktorer som påverkar den egna yrkesutövningen. Specialistpsykologen ska kunna analysera den egna yrkesutövningen med avseende på kunskaps- och färdighetsöverföring, organisatoriska processers betydelse, metodutveckling, handledning, utbildning och samverkan med andra professioner.

Avgiften är 30.000 exkl moms för 6 terminer. Avgiften debiteras en gång per år (för två terminer) med 10.000 exkl moms 


Ort
Jönköping
Pris
10.000 kr exkl moms
Ansökan
Platser kvar
SPECIALISTKOLLEGIUM
Specialistkollegiet är ett kollegialt forum för erfarenhetsutbyte och ett tillfälle att arbeta med de problem och erfarenheter som aktualiseras i rollen som specialist. Det ger också en möjlighet att på ett fördjupat plan i samarbete med kollegor fortsätta arbeta med de frågeställningar som Professionskursen aktualiserat.

Specialistkollegiets syfte är att deltagaren vara förtrogen med de organisatoriska, yrkesetiska och juridiska faktorer som påverkar den egna yrkesutövningen. Specialistpsykologen ska kunna analysera den egna yrkesutövningen med avseende på kunskaps- och färdighetsöverföring, organisatoriska processers betydelse, metodutveckling, handledning, utbildning och samverkan med andra professioner.

Avgiften är 30.000 exkl moms för 6 terminer. Avgiften debiteras en gång per år (för två terminer) med 10.000 exkl moms 


Ort
Sundsvall
Pris
10.000 kr exkl moms
Ansökan
Platser kvar
SPECIALISTKOLLEGIUM
Specialistkollegiet är ett kollegialt forum för erfarenhetsutbyte och ett tillfälle att arbeta med de problem och erfarenheter som aktualiseras i rollen som specialist. Det ger också en möjlighet att på ett fördjupat plan i samarbete med kollegor fortsätta arbeta med de frågeställningar som Professionskursen aktualiserat.

Specialistkollegiets syfte är att deltagaren vara förtrogen med de organisatoriska, yrkesetiska och juridiska faktorer som påverkar den egna yrkesutövningen. Specialistpsykologen ska kunna analysera den egna yrkesutövningen med avseende på kunskaps- och färdighetsöverföring, organisatoriska processers betydelse, metodutveckling, handledning, utbildning och samverkan med andra professioner.

Avgiften är 30.000 exkl moms för 6 terminer. Avgiften debiteras en gång per år (för två terminer) med 10.000 exkl moms 


Ort
Karlstad
Pris
10.000 kr exkl moms
Ansökan
Platser kvar
SPECIALISTKOLLEGIUM
Specialistkollegiet är ett kollegialt forum för erfarenhetsutbyte och ett tillfälle att arbeta med de problem och erfarenheter som aktualiseras i rollen som specialist. Det ger också en möjlighet att på ett fördjupat plan i samarbete med kollegor fortsätta arbeta med de frågeställningar som Professionskursen aktualiserat.

Specialistkollegiets syfte är att deltagaren vara förtrogen med de organisatoriska, yrkesetiska och juridiska faktorer som påverkar den egna yrkesutövningen. Specialistpsykologen ska kunna analysera den egna yrkesutövningen med avseende på kunskaps- och färdighetsöverföring, organisatoriska processers betydelse, metodutveckling, handledning, utbildning och samverkan med andra professioner.

Avgiften är 30.000 exkl moms för 6 terminer. Avgiften debiteras en gång per år (för två terminer) med 10.000 exkl moms 


Ort
Linköping
Pris
10.000 kr exkl moms
Ansökan
Platser kvar
SPECIALISTKOLLEGIUM
Specialistkollegiet är ett kollegialt forum för erfarenhetsutbyte och ett tillfälle att arbeta med de problem och erfarenheter som aktualiseras i rollen som specialist. Det ger också en möjlighet att på ett fördjupat plan i samarbete med kollegor fortsätta arbeta med de frågeställningar som Professionskursen aktualiserat.

Specialistkollegiets syfte är att deltagaren vara förtrogen med de organisatoriska, yrkesetiska och juridiska faktorer som påverkar den egna yrkesutövningen. Specialistpsykologen ska kunna analysera den egna yrkesutövningen med avseende på kunskaps- och färdighetsöverföring, organisatoriska processers betydelse, metodutveckling, handledning, utbildning och samverkan med andra professioner.

Avgiften är 30.000 exkl moms för 6 terminer. Avgiften debiteras en gång per år (för två terminer) med 10.000 exkl moms 


Ort
Göteborg
Pris
10.000 kr exkl moms
Ansökan
Platser kvar
SPECIALISTKOLLEGIUM
Specialistkollegiet är ett kollegialt forum för erfarenhetsutbyte och ett tillfälle att arbeta med de problem och erfarenheter som aktualiseras i rollen som specialist. Det ger också en möjlighet att på ett fördjupat plan i samarbete med kollegor fortsätta arbeta med de frågeställningar som Professionskursen aktualiserat.

Specialistkollegiets syfte är att deltagaren vara förtrogen med de organisatoriska, yrkesetiska och juridiska faktorer som påverkar den egna yrkesutövningen. Specialistpsykologen ska kunna analysera den egna yrkesutövningen med avseende på kunskaps- och färdighetsöverföring, organisatoriska processers betydelse, metodutveckling, handledning, utbildning och samverkan med andra professioner.

Avgiften är 30.000 exkl moms för 6 terminer. Avgiften debiteras en gång per år (för två terminer) med 10.000 exkl moms 


Ort
Stockholm
Pris
10.000 kr exkl moms
Ansökan
Platser kvar
SPECIALISTKOLLEGIUM
Specialistkollegiet är ett kollegialt forum för erfarenhetsutbyte och ett tillfälle att arbeta med de problem och erfarenheter som aktualiseras i rollen som specialist. Det ger också en möjlighet att på ett fördjupat plan i samarbete med kollegor fortsätta arbeta med de frågeställningar som Professionskursen aktualiserat.

Specialistkollegiets syfte är att deltagaren vara förtrogen med de organisatoriska, yrkesetiska och juridiska faktorer som påverkar den egna yrkesutövningen. Specialistpsykologen ska kunna analysera den egna yrkesutövningen med avseende på kunskaps- och färdighetsöverföring, organisatoriska processers betydelse, metodutveckling, handledning, utbildning och samverkan med andra professioner.

Avgiften är 30.000 exkl moms för 6 terminer. Avgiften debiteras en gång per år (för två terminer) med 10.000 exkl moms 


Ort
Umeå
Pris
10.000 kr exkl moms
Ansökan
Platser kvar
SPECIALISTKOLLEGIUM
Specialistkollegiet är ett kollegialt forum för erfarenhetsutbyte och ett tillfälle att arbeta med de problem och erfarenheter som aktualiseras i rollen som specialist. Det ger också en möjlighet att på ett fördjupat plan i samarbete med kollegor fortsätta arbeta med de frågeställningar som Professionskursen aktualiserat.

Specialistkollegiets syfte är att deltagaren vara förtrogen med de organisatoriska, yrkesetiska och juridiska faktorer som påverkar den egna yrkesutövningen. Specialistpsykologen ska kunna analysera den egna yrkesutövningen med avseende på kunskaps- och färdighetsöverföring, organisatoriska processers betydelse, metodutveckling, handledning, utbildning och samverkan med andra professioner.

Avgiften är 30.000 exkl moms för 6 terminer. Avgiften debiteras en gång per år (för två terminer) med 10.000 exkl moms 


Ort
Malmö
Pris
10.000 kr exkl moms
Ansökan
Platser kvar
EXTRA SPECIALISTKOLLEGIUM samlingskollegium

EXTRA SPECIALISTKOLLEGIUM samlingskollegium

Specialistkollegiet är ett kollegialt forum för erfarenhetsutbyte och ett tillfälle att arbeta med de problem och erfarenheter som aktualiseras i rollen som specialist. Det ger också en möjlighet att på ett fördjupat plan i samarbete med kollegor fortsätta arbeta med de frågeställningar som Professionskursen aktualiserat.

Specialistkollegiets syfte är att deltagaren vara förtrogen med de organisatoriska, yrkesetiska och juridiska faktorer som påverkar den egna yrkesutövningen. Specialistpsykologen ska kunna analysera den egna yrkesutövningen med avseende på kunskaps- och färdighetsöverföring, organisatoriska processers betydelse, metodutveckling, handledning, utbildning och samverkan med andra professioner.

Avgiften är 6000 exkl moms för 2 terminer.


Ort
Stockholm
Pris
6.000 kr exkl moms
Kursstart
Platser kvar